Politika upravljanjem kvalitetom i okolišem

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. organizira tržište električne energije i tržište plina kao javnu uslugu, vodi sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije te vodi Registar jamstava podrijetla električne energije.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je izrazito značajan za poslovanje društva. Odgovornost za realizaciju i nadogradnju tog sustava leži na svim djelatnicima društva.

Naša politika kvalitete i okoliša je:
 • Dosljedno provođenje uvedenog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u poslovanju društva čime se omogućava ostvarivanje, praćenje i analiza svih ciljeva društva.
 • Kontinuirano poboljšavanje sposobnosti društva, kako bi se podigla razina sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.
 • Brzo prilagođavanje tržišnim promjenama i specifičnostima usluga, temeljenih na znanju i iskustvu, koji u cijelosti ispunjavaju nove zahtjeve kupaca i zakonsku regulativu.
 • Sustavno povećavanje odgovornosti i podizanje svijesti svih djelatnika društva: u sustavu samokontrole, a dodatnim školovanjem i motiviranjem postići planirani nivo zadovoljstva djelatnika.
 • Održavanje i kontinuirano poboljšavanje kvalitete usluga na osnovi tržišnih podataka i njihove analize u sklopu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.
 • Održavanje strateške povezanosti s kupcima i ostalim zainteresiranim stranama čime ostvarujemo jednostavnije i sigurnije poslovanje, a usluge slijede svjetske razvojne trendove.
 • Stalna briga o racionalnom korištenju energije.
 • Utjecaj na okoliš koji se svodi na najmanju moguću mjeru s obzirom na opseg i narav uslužnih i drugih procesa.
 • Procese, iz kojih proizlazi utjecaj na okoliš, imati pod stalnim nadzorom stručnih djelatnika.
 • Utjecaj na okoliš će se neprestano pokušavati umanjiti putem primjene novih tehnologija i postupaka te postavljanje mjerljivih općih i pojedinačnih ciljeva.
 • Zadovoljenje svih zakonskih i drugih ugovornih akata koji se odnose na poslovanje društva i njegov utjecaj na okoliš.
 

Vrh