Biogoriva - Arhiva

Izvještaji

Dokument Izvještaj o prikupljanju i raspodjeli novčanih sredstava u sustavu poticanja (PDF)

Količine biogoriva stavljene na tržište RH u razdoblju od 01.01. do 31.12.2013. godine  

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresirane subjekte da su odobreni zahtjevi za isplatu novčanih poticaja za ukupno 35.914.601 litru biodizela koje su povlašteni proizvođači stavili na  tržište Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. 

Količine biogoriva stavljene na tržište RH u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresirane subjekte da su odobreni zahtjevi za isplatu novčanih poticaja za ukupno 36.098.085 litara biodizela koje su povlašteni proizvođači stavili na tržište Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine. 

Maksimalna poticana količina biogoriva koja se stavlja na tržište RH u 2014. godini

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresirane subjekte da su iznosi poticaja za 2014. godinu utvrđeni sukladno maksimalno poticanoj količini biogoriva od 1,94 PJ biogoriva, odnosno 58.787.879,00 l biodizela, koja će biti stavljena na tržište RH. 
 

Vrh