Dražbe jamstva podrijetla

UVOĐENJE DRAŽBI JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Temeljem regulatornog okvira za implementaciju sustava jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj, HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) odgovoran je za izdavanje jamstva podrijetla električne energije te za vođenje registra jamstava podrijetla električne energije u RH. Tijekom 2014. godine uspostavljen je informatički sustav jamstva podrijetla električne energije tj. hrvatski registar jamstava podrijetla, a potpuna implementacija registra započela je u veljači 2015. godine kada su u registru registrirani prvi korisnici registra.

U skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, HROTE je kao voditelj EKO bilančne grupe koju čine povlašteni proizvođači električne energije za koje je na snazi ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije (povlašteni proizvođači u sustavu poticanja), s početkom 2019. godine dio proizvedene električne energije započeo prodavati na tržištu električne energije i to putem trgovačkih platformi HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. (CROPEX). Prelaskom na tržišnu prodaju električne energije od strane HROTE-a, otvorila se također i mogućnost uspostave sustava prodaje jamstava podrijetla električne energije na tržišnim osnovama, upravo za električnu energiju proizvedenu od strane povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja. Naime, jamstva podrijetla za proizvodnju električne energije iz predmetnih postrojenja moguće je izdavati unutar hrvatskog registra jamstva podrijetla te ih prodavati sudionicima na tržištu električne energije po tržišnim načelima, tj. putem dražbi jamstava podrijetla.

HROTE će tijekom 2019. godine za dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koja je putem EKO bilančne grupe prodana na tržištu električne energije izdavati jamstva podrijetla električne energije, koja će se zatim prodavati na tržištu putem dražbi jamstava podrijetla tj. putem CROPEX-ove IT trgovačke platforme za održavanje dražbi. Nakon zaključenja dražbe i uspješne kupoprodaje jamstva podrijetla prikupljena sredstva će se prenositi u fond sustava poticanja, dok će se s druge strane prodana jamstva podrijetla na dražbama prenositi s HROTE-ovog računa u hrvatskom registru jamstva podrijetla na korisničke račune sudionika dražbe koji su na istima uspjeli jamstva podrijetla kupiti.

Za 2019. godinu planirani postotak odnosno dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koji će se prodavati je 30%. U tablici su količine jamstava podrijetla koje se planira staviti na dražbe u 2019. (30 %). Radi usporedbe, ukoliko bi se prodavala ukupna električna energija na tržištu (CROPEX d.o.o.), ista količina (100 %) bi se stavila na dražbe.CROPEX d.o.o. - Pravila o provođenju dražbi jamstava podrijetla

Popis vjetroelektrana za dražbe

Popis vjetroelektrana za dražbe ...

Količina električne energije za koji se izdaju jamstva podrijetla i prodaju na dražbama odgovara proizvodnji električne energije iz pripadajućih elektrana koja se prodaje na tržištu električne energije putem HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., https://www.hrote.hr/prodaja-ee-iz-eko-bilancne-grupe 0
Vrh