Promjena opskrbljivača

Za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača HROTE kao operator tržišta plina uspostavio je središnje mjesto evidencije razmjene podataka kroz implementaciju Informacijskog sustava koji je dostupan na: https://plin.hrote.hr. Postupak promjene opskrbljivača uređen je Općim uvjetima opskrbe plinom.
Pristup informacijskoj sustavu omogućen je putem korisničkog računa kojeg HROTE dodjeljuje na temelju sklopljenog Sporazuma o pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina sa sudionikom promjene opskrbljivača.

Podaci za promjenu opskrbljivača

0
Vrh