Zaštita osobnih podataka

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) brine o zaštiti sigurnost i privatnost vaših osobnih podataka, stoga posluje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation).

Osnovna namjena GDPR-a je zaštita vas kao pojedinca u pogledu obrade vaših osobnih podataka.

Sukladno GDPR-u i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, HROTE poštuje vašu privatnost u izvršavanju svojih javnih ovlasti, kao i prilikom vašeg korištenja naše internetske stranice. Svaka obrada osobnih podataka temelji se na pravnoj osnovi, a zahtjevi za dodatnom obradom vaših osobnih podataka provodit će se isključivo uz vašu privolu.

Sve upite vezane za zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka HROTE-e szop@hrote.hr.

Pravila privatnosti HROTE-e možete pronaći ovdje.

Vrh