Osnovni podaci

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284,  Hrvatska
T. +385 1 63 06 700, F. +385 1 63 06 777
E-mail: hrote@hrote.hr

OIB 75801633608   

Uprava Boris Abramović

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080517130

Temeljni kapital u iznosu od 9.300.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti

Žiro račun: 2340009-1110177478, Privredna banka Zagreb d.d., Franje Račkoga 6,
HR-10000 Zagreb
IBAN HR47 2340 0091 1101 7747 8
SWIFT PBZGHR2X

Vrh