Antikorupcijski program

Temeljem Stragtegije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine 26/15) i članka 26. izjave o osnivanju HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., direktor društva donosi Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedu antikorupcijskih mjera za razdoblje od 2019. do 2020. godine.
 

  • SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
    Ozren Fućak
    tel: +385 (1) 6306-705
    e-mail: ozren.fucak@hrote.hr
  • POVJERENIK ZA ETIKU
  • OSOBA ZA NEPRAVILNOST

Vrh