Pravila organiziranja tržišta električne energije

11. svibnja 2016. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Javna rasprava se održala od 15. do 29. travnja 2016. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti i predstavnici zainteresirane javnosti:

- HEP d.d.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
- CRODUX ENERGETIKA d.o.o.
- CRODUX PLIN d.o.o.
- NOX GRUPA d.o.o.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

DokumentPrijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.15. travnja 2016. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije. Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi operator tržišta električne energije uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.  i HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. travnja 2016. godine do 29. travnja 2016. godine.
 
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije (link).
 
Postupak savjetovanja
 
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe (link).
 
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr  najkasnije do 29. travnja 2016. godine.
 
Pri tome molimo:
u naslovu e-mail poruke navedite "Izmjene_POTEE_savjetovanje-2016-04"
obrazac imenujte "Izmjene_POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.30. listopada 2015. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila o organizaciji tržišta električne energije.
Pravila o organizaciji tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije  .
 
Javna rasprava održala se od 7. do 21. rujna 2015. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti I predstavnici zainteresirane javnosti:

- HEP d.d.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
- GEN - I Zagreb d.o.o.
- CRODUX ENERGETIKA d.o.o.
 
Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:
 
DokumentPravila organiziranja tržišta električne energije
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)
 
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


 
07. rujna 2015. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 7. do 21. rujna 2015. godine.
 
HROTE donosi Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije na temelju članka 8. Stavka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije od 02. rujna 2015.

DokumentPrijedlog pravila organiziranja tržišta električne energije

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr najkasnije do 21. rujna 2015.

Pri tome molimo:
•    u naslovu e-mail poruke navedite "POTEE_savjetovanje"
•    obrazac imenujte "POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Vrh