Tržište električne energije

Donošenjem Zakona o energiji, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o energiji, Zakona o tržištu električne energije, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o tržištu električne energije, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, u Republici Hrvatskoj stvorene su pretpostavke za nastavak otvaranja i daljnji razvoj tržišta električne energije te implementiranje obnovljivih izvora energije na tržište električne energije.

U Hrvatskoj postoje dva tržišta električne energije. U početnoj fazi njegovog otvaranja odabran je model bilateralnog tržišta koji je Pravilima organiziranja tržišta električne energije nadograđen s modelom bilančnih grupa u kojem se trgovanje električnom energijom provodi bilateralnim ugovorima. Drugo tržište električne energije je organizirano tržište električne energije (CROPEX).

Pravilima organiziranja tržišta električne energije utvrđuju se obveze i odgovornosti bilančnih grupa te se uređuju odnosi i odvijanje aktivnosti na bilateralnom  tržištu električne energije. Tržišna pravila su obvezujuća za sve sudionike na tržištu električne energije.

Vrh