Novosti

28.2.2017 9:42:02

Okončana javna rasprava o prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 6. veljače 2017.

Okončana javna rasprava o prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 6. veljače 2017.
HROTE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj: 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 24. veljače 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/55, Ur.br. 371-01/17-02) donosi Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017).
O Prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 24. siječnja do 6. veljače 2017. godine.
U postupku javne rasprave zaprimljena su tri prijedloga izmjena i dopuna od predstavnika zainteresirane javnosti:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave dostupne su na poveznicama: Izmjene i dopune  Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017) stupaju na snagu 1. ožujka 2017. godine.
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

Detaljnije
24.1.2017 12:55:53

HROTE - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
Dana 24. siječnja 2017. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. siječnja 2017. do 7. veljače 2017. godine. HROTE je, temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/178, Ur. broj: 371-01/14-08) od 30. prosinca 2014. donio Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014 – dalje u tekstu: Pravila), koja su stupila na snagu 1. siječnja 2015. U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjenama i dopunama Pravila zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog.
 
Postupak savjetovanja
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na elektroničku adresu: stp@hrote.hr najkasnije do 6. veljače 2017.
Pri tome molimo:

  • u naslovu elektroničke poruke navedite "POTP_savjetovanje-2017-01"
  • obrazac za primjedbe imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
Datoteke
Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina
Popratni dokument uz Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina
Obrazac za primjedbe

Detaljnije
11.1.2017 17:00:26

Dana 01.01.2017. godine HROTE je raskinuo Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s trgovcem Interenergo d.o.o.

Dana 01.01.2017. godine HROTE je raskinuo Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s trgovcem Interenergo d.o.o.

Detaljnije
31.12.2016 9:53:51

Uredba o izmjenama ZOIEiVUK

IZMJENE ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE  I  VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJE


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK) koja je stupila na snagu 31. prosinca 2016.

Uredbom o izmjeni Zakona OIEiVUK određeno je da:
•    se opskrbljivačima produljuje razdoblje obveznog otkupa električne energije isporučene iz postrojenja povlaštenih proizvođača do 31. prosinca 2017. po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh
•    EKO bilančna grupa započinje s radom najkasnije do 1. siječnja 2018.

Obzirom da se navedenim odrebama produljuje razdoblje obveznog otkupa i odgađa početak rada EKO bilančne grupe, HROTE nije u mogućnost provesti odrebu članka 40. Zakona OIEiVUK kojom je određena prodaja neto isporučene električne enegije iz postrojenja povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije.

Sukladno navedenom, uključujući obračun naknade za poticanje, provedba sustava poticanja ostaje nepromijenjena u 2017. godini.

Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK)
 

Detaljnije
29.12.2016 12:27:30

Obavijest povlaštenim proizvođačima o primjeni niže stope PDV-a

Dana 2. prosinca 2016. godine Hrvatski sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost. Odlukom je izmijenjen članak 38. stavak 3. točka g) po kojem se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku.
Navedeno znači da će povlašteni proizvođači s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, a koji imaju obvezu obračuna PDV-a, od 1. siječnja 2017. godine ispostavljati račune s promijenjenom stopom PDV-a u iznosu od 13%. Na računima koje će povlašteni proizvođači ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec prosinac 2016. godine PDV treba biti obračunat po stopi 25%, a na računima koje će ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec siječanj 2017. godine te nadalje PDV treba biti obračunat po stopi 13%.

Detaljnije
7.10.2016 10:49:08

HROTE obavještava zainteresiranu javnost o donošenju Izmjena i dopuna Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije

Dana 26. rujna 2016., HERA je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije.

Detaljnije
Vrh