Poticajne cijene

Tarifne stavke (poticajne cijene) ne uključuju PDV i on se obračunava na osnovicu prilikom ispostavljanja računa HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za isporučenu električnu energiju. Fizičke osobe koje nisu u sustavu PDV-a na računu ne iskazuju PDV-a, ali su dužne na računu navesti članak Zakona o porezu na dodanu vrijednost temeljem kojeg su oslobođeni obračuna PDV-a.

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 133/2013, 151/2013,  20/2014, 107/2014, 100/2015)


DokumentOIE sunčane elektrane instalirane snage ≤ 5 MW
DokumentOIE postrojenja instalirane snage ≤ 5 MW
DokumentOIE postrojenja instalirane snage > 5 MW
DokumentKogeneracijska postrojenja

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 63/2012, 121/2012, 144/2012)

DokumentOBAVIJEST o korekciji poticajnih cijena za 2019. godinu

DokumentOIE sunčane elektrane instalirane snage ≤ 1 MW
DokumentOIE postrojenja instalirane snage ≤ 1 MW
DokumentOIE postrojenja instalirane snage > 1 MW
DokumentKogeneracijska postrojenja

Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije - (NN 33/2007)

DokumentOBAVIJEST o korekciji poticajnih cijena za 2019. godinu

DokumentOIE postrojenja instalirane snage ≤ 1 MW
DokumentOIE postrojenja instalirane snage > 1 MW
DokumentKogeneracijska postrojenja

Uvjeti za izgrađenost sunčanih elektrana

Dokaz o izgrađenosti postrojenja – Ugovor o korištenju mreže

Izjava vlasnika ili suvlasnika građevine, odnosno kupca kojom se dokazuje uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje električne energije

Vrh