Obveze članova EKO bilančne grupe

Obveze članova EKO bilančne grupe uređuju se Pravilima vođenja EKO bilančne grupe koje donosi HROTE uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike te mišljenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Članovi EKO bilančne grupe obvezni su dostavljati podatke i dokumentaciju potrebnu za planiranje proizvodnje EE za EKO bilančnu grupu u skladu s Pravilima vođenja EKO bilančne grupe.

LinkPravila vođenja EKO bilančne grupe
 

Vrh