Obveze članova EKO bilančne grupe

Obveze članova EKO bilančne grupe uređuju se Pravilima vođenja EKO bilančne grupe koje donosi HROTE uz prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva te mišljenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Članovi EKO bilančne grupe obvezni su dostavljati podatke i dokumentaciju potrebnu za planiranje proizvodnje EE za EKO bilančnu grupu u skladu s Pravilima vođenja EKO bilančne grupe.

LinkPravila vođenja EKO bilančne grupe
 

Vrh