Obnovljivi izvori energije i kogeneracija

„Treba znati iskoristiti prirodne sile i na taj način dobiti svu potrebnu energiju. Sunčeve zrake su oblik energije, vjetar i morske struje su također energija. Koristimo li ih? O, ne! Palimo šume i ugljen, kao da podstanari pale ulazna vrata naše  kuće za grijanje. Živimo kao divlji doseljenici koji ne shvaćaju da ova bogatstva pripadaju svima nama.“

Thomas A. Edison, 1916.