Tržište plina

Energetsko zakonodavstvo jedan je od važnih segmenata na putu prema članstvu u Europskoj uniji (EU), što uključuje i obvezu odgovarajuće prilagodbe europskom energetskom zakonodavstvu i standardima organizacije unutarnjeg europskog tržišta. Osnovne smjernice EU zakonodavstva vezane za tržište prirodnog plina na osnovi kojih je izmijenjena zakonska regulativa i prilagođeni svi podzakonski akti u Republici Hrvatskoj (RH) su:
  • smjernica Vijeća 2003/55/EZ od 26. lipnja 2003. godine o zajedničkim pravilima unutrašnjeg tržišta prirodnog plina i
  • smjernica Vijeća 2004/67/EZ od 26. travnja 2004. godine o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.

Otvaranje tržišta prirodnog plina omogućava svim kupcima slobodan izbor opskrbljivača, a svim opskrbljivačima mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi s novim kupcima. Osnovni uvjet za otvaranje tržišta je ravnopravan, pravičan i transparentan pristup plinskoj mreži na razini transportnog i distribucijskog sustava.

Paketom energetskih zakona uređeni su osnovni odnosi na tržištu prirodnog plina. Temeljni zakon je Zakon o energiji („Narodne novine“, br. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10), dok su uspostava i reguliranje odnosa na tržištu prirodnog plina uređeni Zakonom o tržištu plina („Narodne novine“, br. 40/07, 152/08, 83/09 i 91/11), Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, br. 177/04 i 76/07), Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina („Narodne novine“, br. 126/10 i 128/11) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“, br. 43/09). Time su u RH stvorene pretpostavke za potpuno otvaranje tržišta plina.