Novosti

 • HROTE je dana 01.07.2021. sklopio Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Vjetroelektranom Ljubač d.o.o. d.o.o (VE Ljubač priključne snage 30 MW).
  01 srp

  Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 01.07.2021. sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Vjetroelektrana Ljubač d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.

 • Obavijest za sve poduzetnike koji su tijekom 2020. godine temeljem rješenja HROTE-a ostvarili pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK
  28 tra

  Obavještavamo sve poduzetnike koji su tijekom 2020. godine ostvarili pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK temeljem rješenja HROTE-a, da su radi  nastavka ostvarivanja tog prava u obvezi podnijeti HROTE-u novi zahtjev za umanjenje visine naknade za OIiEK u 2021. godini i to najkasnije 60 dana prije isteka važenja rješenja*:
   
      Uz zahtjev se prilažu sljedeći dokazi:
   
  – dokumentacija iz članka 3. stavka 4. podstavaka 1., 2., 3., 5. i 6. Uredbe o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiK (Uredba),
  – godišnje financijsko izvješće podneseno Financijskoj agenciji za godinu koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.).
  – godišnje količine potrošene električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.)
  – godišnje troškove električne energije u posljednjoj kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva (za 2020.).
   
  Napominjemo, da je pravoremno podnošenje predmetnog zahtjeva u interesu poduzenika, a sve u cilju neprekinutog nastavka korištenja ove vrste državne potpore.
   
  *Rješenje o umanjenju visine naknade za OIEiK izdaje se na razdoblje od jedne godine, a koje se računa od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesec u kojem je rješenje postalo pravomoćno (npr. ukoliko je rješenje postalo pravomoćno tijekom mjeseca srpnja 2020. godine, njegova primjena započela je od 1. kolovoza 2020.,  tj. od dana od kada je opskrbljivač  električne energije poduzetniku počeo obračunavati umanjenu naknadu za OIEIK sukladno članku 13. stavku 4. Uredbe.

 • Izvješće o održanoj godišnjoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2022. godini
  26 tra
 • OBAVIJEST za sve zainteresirane tržišne sudionike o izmjeni Uvjeta godišnje aukcije za prodaju električne energije iz EKO BG u 2022. (Uvjeti godišnje aukcije)
  16 tra
 • Poziv za sudjelovanje na godišnjoj aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2022.
  12 tra
 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) obavještava sve nositelje projekta sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije 1/2020 (Javni natječaj)
  18 vlj
 • HROTE objavljuje ODLUKU broj 2020-1 O ODABIRU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE I ZAJAMČENE OTKUPNE CIJENE
  08 sij
 • HROTE objavljuje iznose najviše i najniže ponuđene otkupne cijene iz dobitnih ponuda i rezultate Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene 1/2020 od 12. studenog 2020. godine (Javni natječaj)
  30 pro
 • Obavijest za nositelje projekata sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene ...
  10 pro

  Obavještavamo nositelje projekata sudionike Javnog natječaja za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene da je 14. prosinca 2020. zadnji dan za predaju njihovih ponuda za sudjelovanje na natječaju. Sukladno odredbama Javnog natječaja, ponude se mogu podnijeti preporučenom poštom s povratnicom odnosno osobnom predajom ponude u sjedištu HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) tijekom radnog vremena pisarnice od 08:00 do 15:00 sati.
   
  Napominjemo i molimo sve nositelje projekata sudionike Javnog natječaja, a koji svoje ponude podnesu 14. prosinca 2020. preporučenom pošiljkom, da dostave HROTE-u presliku potvrde o izvršenoj predaji u poštanskom uredu ili ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, putem elektroničke pošte na adresu: hrote@hrote.hr

 • Obavijest za sve poduzetnike s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije vezano za podnošenje zahtjeva za umanjenje visine naknade za OIEiK
  03 pro

  Obavještavamo sve poduzetnike s visokim električnim intenzitetom i potrošnjom električne energije da od 1. prosinca 2020.,  više ne mogu HROTE-u podnijeti zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK  koji bi se temeljio na podacima iz 2019. godine, kao posljednje kalendarske godine odnosno 2017. i 2018. godine koje joj prethode,  sukladno odredbi članka 3. stavka 5. Uredbe o kriterijima za umanjenje naknade za OIEiK („NN“, br. 57/20; dalje: Uredba) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_57_1140.html.
   
  Poduzetnik koji je tijekom 2020. godine ostvario pravo na plaćanje umanjene visine naknade za OIEiK temeljem rješenja HROTE-a (izdano na rok važenja od jedne godine), a radi daljnjeg ostvarivanja takvog prava i u 2021. godini, u obvezi je ponovo podnijeti zahtjev za umanjenje naknade za OIEiK i to najkasnije u roku od 60 dana prije isteka važenja rješenja.
   
  Poduzetnik koji će, u 2021., prvi put podnijeti zahtjev za umanjenje visine naknade za OIEiK, isto može učiniti tek nakon isteka propisanih rokova za predaju godišnjeg financijskog izvješća Financijskoj agenciji za proteklu godinu.

 • Obavještavamo sve zainteresirane nositelje projekata koji planiraju sudjelovati na JAVNOM NATJEČAJU ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE I ZAJAMČENE OTKUPNE CIJENE ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1/2020 ... kliknite ovdje za više ...
  26 stu

  da prilikom dostave svojih ponuda HRVATSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., mogu
  uz sve potrebne dokaze u tiskanom obliku, ispunjene obrasce iz Priloga 1 ili Priloga 2. Javnog natječaja
  dostaviti u zajedničkoj omotnici i u elektronskom formatu (CD, DVD, USB memorija).
  Navedeni primjerci obrazaca mogu se preuzeti putem poveznice https://www.hrote.hr/obrasci.
  Popunjene obrasce u Excel formatu potrebno je tiskati te ih mora ovjeriti i potpisati ovlaštena osoba
  podnositelja ponude.

 • Izvješće o održanoj kvartalnoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2021. godini
  23 stu
 • Izvješće o održanoj godišnjoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2021. godini
  19 stu
 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU TRŽIŠNE PREMIJE I ZAJAMČENE OTKUPNE CIJENE ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 1/2020
  12 stu
 • Izmjene i dopune Programa državnih potpora za sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
  09 stu
 • Poziv za sudjelovanje na godišnjoj i kvartalnoj aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2021. godini
  05 stu
 • Obavijest za sve nositelje projekata zainteresirane za sudjelovanje na Javnom natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK (Javni natječaj) - za više kliknite ovdje
  15 lis

  Obavještavamo sve nositelje projekata zainteresirane za sudjelovanje na Javnom natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiK (Javni natječaj), da obvezu uplate novčanog depozita odnosno dostavu bankarske garancije za ozbiljnost ponude sukladno Javnom pozivu, mogu ispuniti tek po objavi Javnog natječaja na ovim internetskim stranicama.
   
  U međuvremenu HROTE će sve uplaćene iznose depozita i/ili zaprimljene bankarske garancije za ozbiljnost ponude prije dana objave Javnog natječaja, bez odgode vratiti na račun s kojeg je depozit uplaćen odnosno poslati bankarsku garanciji na adresu s koje je ista i dostavljena.

 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje Izmjene i dopune Javnog poziva za prikupljanje ponuda objavljenog 29. srpnja 2020., s uvjetima za sudjelovanje na natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE
  04 ruj
 • Izvješće o održanoj kvartalnoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe za razdoblje od 01.10.2020 do 31.12.2020. godine
  04 kol
 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje Javni poziv za prikupljanje ponuda s uvjetima za sudjelovanje na natječaju za dodjelu tržišne premije i zajamčene otkupne cijene za poticanje proizvodnje električne energije iz OIE. Dokument Javni poziv je zamijenjen novim-važećim zbog pogreške u formatiranju priloga.
  29 srp
 • HROTE je dana 23.07.2020. sklopio Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Sunčana elektrana Vis d.o.o (SE Vis priključne snage 3,5 MW).
  27 srp

  Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 23.07.2020. sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije sa Sunčana elektrana Vis d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.

  SE Vis je prva solarna elektrana (priključne snage > 1 MW) u Hrvatskoj koja će sudjelovati izravno na tržištu električne energije, kao član bilančne grupe HEP d.d., bez da je prethodno bila u sustavu poticanja zajamčenom cijenom (engl. feed-in).

 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Electrade S.p.A.
  22 srp

  Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19, 36/2020) obavještavamo javnost da je na dan 22.07.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Electrade S.p.A.. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Poziv na sudjelovanje u aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).
  21 srp
 • Izvješće o održanoj kvartalnoj Aukciji za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe za razdoblje od 01.10.2020 do 31.12.2020. godine
  20 srp
 • Poziv na sudjelovanje u aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).
  06 srp
 • Program državne potpore za sustav poticanja obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
  01 srp
 • Umanjenje naknade za OIEiK
  01 srp

  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da je dana 1. srpnja 2020. stupila na snagu Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju te da svi zainteresirani poduzetnici mogu preko HROTE-ove stranice napraviti izračun kako bi utvrdili zadovoljavaju li uvjete za predaju zahtjeva za umanjenje visine naknade za OIEiK. Ukoliko izračun na poveznici Izračun i podnošenje zahtjeva za umanjenje naknade potvrdi da poduzetnik zadovoljava uvjete otvara se stranica za predaju zahtjeva i prilaganje dokumentacije, a sve prema korisničkoj uputi na poveznici: Uputa za izračun i predaju zahtjeva za umanjenje naknade za OIEiK.

 • Obavijest o načinu podnošenja zahtjeva za umanjenje naknade za OIEiK
  15 lip
 • Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta“
  30 tra

  Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta

  HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 27. stavka 23. Općih uvjeta opskrbe plinom (“Narodne novine”, broj 50/18, 88/19, 39/20) i Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-08/20-01/8, Ur. broj: 371-04-20-3), donio Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta

 • HROTE je dana 01.05.2020. potpisao Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. (VE KORLAT priključne snage 58 MW).
  29 tra

  Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 01.05.2020.  sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.
  VE KORLAT je prva vjetroelektrana  u Hrvatskoj koja će sudjelovati izravno na tržištu električne energije, kao član bilančne grupe HEP d.d., bez da je prethodno bila u sustavu poticanja zajamčenom cijenom (engl. feed-in).

 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta
  16 tra
 • HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o donošenju Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije. Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije su donesene uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije te stupaju na snagu 02. travnja 2020. godine.
  25 ožu
 • HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
  24 ožu
 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom PROENERGY d.o.o.
  02 ožu

  Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 29.02.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Proenergy d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. 28.02.2020. otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije
  28 vlj
 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Crodux plin d.o.o.
  17 sij

  Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 17.01.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Crodux plin d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Obavijest – Proenergy d.o.o. 29.02.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  03 sij

  Sukladno članku 22. stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 107/2019) obavještavamo javnost da Proenergy d.o.o. 29.02.2020. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.03.2020. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca.

 • Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
  31 pro

  Obavještavamo javnost da je raskinut  Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača. 
  ENNA POWER d.o.o  je dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

 • Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
  31 pro

  Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
  CRODUX PLIN d.o.o. je dana 11.10.2019. HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač planirano izlazi s tržišta električne energije te prestaje s opskrbom kupaca s datumom 31.12.2019.

 • Obavijest – najava raskida ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. s datumom 31.12.2019.
  23 pro

  Obavještavamo javnost da je tržišni sudionik ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio  obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije na dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi  s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

 • Obavijest – ENNA Power d.o.o. 29.02.2020. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  20 pro

  Sukladno članku 22. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/2019 ) obavještavamo javnost da ENNA Power d.o.o. 29.02.2020. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača.

 • Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
  09 pro
 • Uspješno održana Aukcija za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2020. godini
  26 stu

  HROTE je 25.11.2019 uspješno održao godišnju aukciju za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2020. godini

  Broj sudionika Aukcije: 7
  Proizvod Aukcije: Bazni profil 60 MWh/h
  Ukupno prodana energija: 527.040 MWh
  Broj odabranih Sudionika aukcije: 2
  Prosječna ponderirana prodajna cijena: 57,07 €/MWh

 • Poziv na sudjelovanje u aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).
  11 stu
 • HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o donošenju Pravila organiziranja tržišta električne energije. Pravila organiziranja tržišta električne energije su donosene uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije te stupaju na snagu 15. studenog 2019. godine.
  08 stu
 • HROTE je 15.10.2019., kao voditelj EKO bilančne grupe, uspješno sudjelovao na nadmetanju HOPS-a za isporuku električne energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. godinu na kojoj je prodao ukupno 43.920 MWh (5 MWh/h) električne energije iz EKO bilančne grupe za 2020. godinu.
  31 lis

 • ODRŽANE DRAŽBE ZA Q3 2019 JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE
  24 lis
 • Obavijest – Crodux plin d.o.o. 31.12.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  11 lis

  Sukladno članku 25. stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da Crodux plin d.o.o. 31.12.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.01.2020. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

 • HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.
  04 lis
 • Za samo 4 sata trgovanja HROTE zaradio čisti prihod od 2 milijuna kuna za sustav poticanja
  17 ruj

 • HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.
  13 ruj
 • PRESS - Uspješno održane prve dražbe jamstava podrijetla električne energije
  30 kol

  Dana 29. kolovoza 2019. uspješno je održana prva dražba jamstva podrijetla električne energije iz elektrana povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja od strane CROPEX-a iz prvog kvartala 2019., na kojoj je prodano
  ukupno 263.889 jamstava podrijetla po cijeni od 0.31 EUR/JP.

  Druga dražba (drugi kvartal 2019.) održana je 30. kolovoza 2019. na kojoj je prodano ukupno 194.049 jamstava podrijetla po cijeni od 0.91 EUR/JP.

  Za prve dražbe jamstava podrijetla održanoj na trgovačkoj platformi CROPEX-a ukupno je bilo registrirano 11 sudionika dražbe, od čega je aktivno na prvoj dražbi sudjelovalo 9 sudionika, a ukupan broj aktivnih sudionika na drugoj dražbi bio je 7.

  Prikupljena sredstva od strane prodaje jamstava podrijetla HROTE će prenositi u fond sustava poticanja.
  HROTE d.o.o. je među prve tri zemlje članice EU koje su pokrenule dražbe jamstva podrijetla u korist sustava poticanja.


  Detalji dražbe:
  Vrsta: vjetar
  Datum: 29. kolovoza 2019., 10:00-12:00 sati
  Naziv dražbe: Proizvodnja iz Q1/2019 (1.1.2019. – 31.3.2019.)
  Ukupno ponuđena količina jamstava podrijetla: 263.889

  Ukupan broj aktivnih sudionika dražbe: 9
  Ukupno dodijeljeno na dražbi: 263.889
  Minimalna - maksimalna cijena iz ponuda: 0.30 EUR/JP - 0.40 EUR/JP
  Granična cijena: 0.31 EUR/JP


  Detalji dražbe:
  Vrsta: vjetar
  Datum: 30. kolovoza 2019., 10:00-12:00 sati
  Naziv dražbe: Proizvodnja iz Q2/2019 (1.4.2019. – 30.6.2019.)
  Ukupno ponuđena količina jamstava podrijetla: 194.049

  Ukupan broj aktivnih sudionika dražbe: 7
  Ukupno dodijeljeno na dražbi: 194.049
  Minimalna - maksimalna cijena iz ponuda: 0.30 EUR/JP - 1.20 EUR/JP
  Granična cijena: 0.91 EUR/JP


   

 • HROTE-PRAVILA O KORIŠTENJU REGISTRA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE
  18 srp

  Dana 12. srpnja 2019. HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je na 16. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenu Registra jamstva podrijetla električne energije.
  Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na internetskim stranicama Operatora tržišta.

 • HROTE – implementiran integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i informacijskom sigurnosti
  16 srp
 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Pow-en a.s.
  04 srp

  Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Pow-en a.s. u ulozi trgovca na temelju čega predmetna tvrtka ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • HROTE - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije
  03 lip
 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d..
  16 sij

  Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u ulozi trgovca na temelju čega predmetna tvrtka ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • HROTE - trgovanje na unutardnevnom tržištu CROPEX-a dana 1. siječnja 2019. temeljem novih prognoza proizvodnje vjetroelektrana
  02 sij

  Ukupno je HROTE na unutardnevnom tržištu CROPEX-a dana 1. siječnja 2019. kupio 452 MWh temeljem novih prognoza proizvodnje vjetroelektrana izrađenih u danu isporuke 1.siječnja 2019.
  Navedenom trgovinom smanjeno je ukupno odstupanje proizvodnje vjetroelektrana od planova proizvodnje za više od 25% čime će se umanjiti troškovi energije uravnoteženja za HROTE kao voditelja EKO bilančne grupe.

 • HROTE – donesena Pravila vođenja EKO bilančne grupe i Pravila prodaje koja stupaju na snagu 31. prosinca 2018. godine.
  31 pro
 • Obavijest – raskinuti ugovori o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkama Energie2 d.o.o., 220V d.o.o. i i-energija d.o.o.
  29 pro

  Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Energie2 d.o.o. u ulozi trgovca, između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke 220V d.o.o. u ulozi opskrbljivača,  te između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke i-energija d.o.o. u ulozi opskbljivača na temelju čega predmetne tvrtke ne mogu sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Obavijest - ZAKON O BIOGORIVIMA ZA PRIJEVOZ
  14 pro
 • Dana 4. prosinca 2018. Vijeće Europe (the Council of Europe/Conseil de l'Europe) usvojilo je regulatorni okvir koji uključuje revidiranu direktivu o energetskoj učinkovitosti i direktivu o obnovljivim izvorima energije te regulatorni okvir za upravljanje Europskom unijom
  05 pro
 • OBAVIJEST - mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT, nositelja projekta Zagrebački holding d.o.o., 4. prosinca 2018. izlazi iz sustava poticanja.
  04 pro

  mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT, nositelja projekta Zagrebački holding d.o.o., ukupne instalirane snage 3.000 kW koji je izgrađen na lokaciji odlagališta Jakuševec, 4. prosinca 2018. izlazi iz sustava poticanja.

 • Obavijest - Vjetroelektrana TRTAT-KRTOLIN, 21. studenog 2018. izlazi iz sustava poticanja.
  21 stu

  Vjetroelektrana TRTAT-KRTOLIN, nositelja projekta  Vjetroelektrana Trtar-Krtolin d.o.o., ukupne instalirane snage 11.200 kW koja je izgrađena na brdima Trtar i Krtolin iznad Šibenika, 21. studenog 2018. izlazi iz sustava poticanja.

 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom JAS Energy d.o.o.
  23 lis

  Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke JAS Energy d.o.o. u ulozi trgovca na temelju čega predmetna tvrtka ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s EFT HRVATSKA d.o.o. u ulozi opskrbljivača, a sklopljen ugovor u ulozi trgovca
  23 lis

  Sukladno članku 24. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke EFT Hrvatska d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
  Potpisan je Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom EFT Hrvatska d.o.o. u ulozi trgovca, te ista može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. u ulozi opskrbljivača, a sklopljen ugovor u ulozi trgovca
  01 lis

  Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u ulozi opskrbljivača.
  Potpisan je Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. u ulozi trgovca, te ista može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

 • Obavijest – 220V d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  28 ruj

  Sukladno članku 25. Stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da 220V d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.12.2018. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

 • Obavijest – i-energija d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  28 ruj

  Sukladno članku 25. Stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da i-energija d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.12.2018. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

 • Obavijest - Hrvatski Telekom d.d. 01.09.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača
  27 srp

  Sukladno članku 25. Stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da Hrvatski Telekom d.d. 01.09.2018. planirano izlazi s  tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.09.2018. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

 • Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 13. svibnja 2018.
  04 lip
 • HROTE - donesene Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije koje stupaju na snagu 15.lipnja 2018. godine.
  30 svi
 • HROTE - okončan postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
  21 svi
 • HROTE - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
  27 tra
 • HROTE - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina
  27 tra
 • HROTE - okončan postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina
  31 ožu
 • Okončana javna rasprava o prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 6. veljače 2017.
  28 vlj

  Okončana javna rasprava o prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 6. veljače 2017.
  HROTE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj: 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 24. veljače 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/55, Ur.br. 371-01/17-02) donosi Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017).
  O Prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 24. siječnja do 6. veljače 2017. godine.
  U postupku javne rasprave zaprimljena su tri prijedloga izmjena i dopuna od predstavnika zainteresirane javnosti:

  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave dostupne su na poveznicama: Izmjene i dopune  Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017) stupaju na snagu 1. ožujka 2017. godine.
  Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

 • Dana 01.01.2017. godine HROTE je raskinuo Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s trgovcem Interenergo d.o.o.
  11 sij

  Dana 01.01.2017. godine HROTE je raskinuo Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s trgovcem Interenergo d.o.o.

 • Uredba o izmjenama ZOIEiVUK
  31 pro

  IZMJENE ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE  I  VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJE


  Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK) koja je stupila na snagu 31. prosinca 2016.

  Uredbom o izmjeni Zakona OIEiVUK određeno je da:
  •    se opskrbljivačima produljuje razdoblje obveznog otkupa električne energije isporučene iz postrojenja povlaštenih proizvođača do 31. prosinca 2017. po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh
  •    EKO bilančna grupa započinje s radom najkasnije do 1. siječnja 2018.

  Obzirom da se navedenim odrebama produljuje razdoblje obveznog otkupa i odgađa početak rada EKO bilančne grupe, HROTE nije u mogućnost provesti odrebu članka 40. Zakona OIEiVUK kojom je određena prodaja neto isporučene električne enegije iz postrojenja povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije.

  Sukladno navedenom, uključujući obračun naknade za poticanje, provedba sustava poticanja ostaje nepromijenjena u 2017. godini.

  Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK)
   

 • Obavijest povlaštenim proizvođačima o primjeni niže stope PDV-a
  29 pro

  Dana 2. prosinca 2016. godine Hrvatski sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost. Odlukom je izmijenjen članak 38. stavak 3. točka g) po kojem se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku.
  Navedeno znači da će povlašteni proizvođači s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, a koji imaju obvezu obračuna PDV-a, od 1. siječnja 2017. godine ispostavljati račune s promijenjenom stopom PDV-a u iznosu od 13%. Na računima koje će povlašteni proizvođači ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec prosinac 2016. godine PDV treba biti obračunat po stopi 25%, a na računima koje će ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec siječanj 2017. godine te nadalje PDV treba biti obračunat po stopi 13%.

 • Obavijest o izlasku iz sustava poticanja prve vjetroelektrane u Hrvatskoj Mala vjetroelektrana "Ravne 1"
  12 pro
 • HROTE obavještava zainteresiranu javnost o donošenju Izmjena i dopuna Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije
  07 lis

  Dana 26. rujna 2016., HERA je donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije.

 • HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila prodaje električne energije
  24 kol
 • HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Nacrtu Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije
  10 kol

  Na temelju članka 25. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, br. 100/15), Ministarstvo gospodarstva je izradilo Nacrt Pravilnika...

 • Dana 26.07.2016. godine HROTE je potpisao Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije sa češkim trgovcem ČEZ a.s.
  26 srp

  DANA 26.07.2016. GODINE HROTE JE POTPISAO SPORAZUM O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ČEŠKIM TRGOVCEM ČEZ A.S.

 • Arhiva novosti
  26 sij

Česta pitanja

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh