Gdje se može ishoditi EIC oznaka?

EIC oznaku izdaje Ured za izdavanje EIC oznaka ovlašten od organizacije europskih operatora prijenosnog sustava ENTSO-E. U Hrvatskoj se EIC oznaka može ishoditi u Hrvatskom uredu za izdavanje EIC oznaka, koji se nalazi u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o.

Vrh