Preskočite na glavni sadržaj

Dražbe jamstva podrijetla

HROTE od 2019. godine za dio električne energije povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja koja je putem EKO bilančne grupe prodana na tržištu električne energije izdaje jamstva podrijetla električne energije, koja se prodaju na tržištu putem dražbi jamstava podrijetla tj. putem CROPEX-ove IT trgovačke platforme za održavanje dražbi. Nakon zaključenja dražbe i uspješne kupoprodaje jamstva podrijetla, prikupljena sredstva se prenose u fond sustava poticanja, dok se s druge strane prodana jamstva podrijetla na dražbama prenose s HROTE-ovog korisničkog računa u hrvatskom registru jamstva podrijetla na korisničke račune sudionika dražbe koji su na istima uspjeli jamstva podrijetla kupiti.
 
Više o sudjelovanju na dražbama jamstava podrijetla moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: CROPEX – Dražbe jamstava podrijetla

Obavijesti

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj, veljača i ožujak 2024. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za listopad, studeni i prosinac 2023. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj, kolovoz i rujan 2023. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj, svibanj i lipanj 2023. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj, veljaču i ožujak 2023. - BIOMASA
-raspon početka trajnog pogona (06-2015 do 03-2022)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj, veljaču i ožujak 2023. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za prosinac 2022. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj, kolovoz i rujan 2022. - BIOMASA
-raspon početka trajnog pogona (06-2015 do 03-2022)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj, kolovoz i rujan 2022. - VJETAR
-raspon početka trajnog pogona (12-2014 do 05-2020)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj, svibanj i lipanj 2022. - biomasa
- snage < 5 MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj, svibanj i lipanj 2022. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj, svibanj i lipanj 2022. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za veljaču i ožujak 2022. - biomasa
- snage < 5 MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za veljaču i ožujak 2022. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za veljaču i ožujak 2022. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj 2022. - biomasa
- snage < 5 MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj 2022. - biomasa
- snage ≥ 5MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj 2022. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2021. - biomasa
- snage < 5 MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (02-2012 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za travanj 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (08-2011 do 12-2014)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (08-2011 do 12-2014)

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljača 2021. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljača 2021. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljača 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljača 2021. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2010 do 12-2014)
2020.

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za H2 biomasa 2020.

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2020. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2020. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za studeni i prosinac 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2010 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2020. - biomasa
- snage < 5 MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2020. - biomasa
- snage ≥ 5MW


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 05-2020)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za rujan i listopad 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2009 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2020. - biomasa

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 12-2019)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za srpanj i kolovoz 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2009 do 12-2014)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2020. - biomasa

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 12-2019)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za svibanj i lipanj 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2009 do 12-2014)
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak i travanj 2020. - biomasa

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak i travanj 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 12-2019)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za ožujak i travanj 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2009 do 12-2014)Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljaču 2020. - biomasa

Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljaču 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2015 do 12-2019)


Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za siječanj i veljaču 2020. - Vjetar
-raspon početka trajnog pogona (12-2009 do 12-2014)


Izmjene u dražbama u 2020.

Rezultati dražbi 2019


Arhiva
Objava dražbe jamstava podrijetla iz sustava poticanja za H1 biomasa 2020.

Objava dražbe Q4 2019

Objava dražbe Q3 2019

Objava dražbe Q2 2019

Objava dražbe Q1 2019

  0

Popis elektrana na biomasu za dražbe

Popis vjetroelektrana za dražbe

Popis vjetroelektrana za dražbe

Količina električne energije za koji se izdaju jamstva podrijetla i prodaju na dražbama odgovara proizvodnji električne energije iz pripadajućih elektrana koja se prodaje na tržištu električne energije putem HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. 0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh