Obavijest o podnošenju zahtjeva za sklapanje ugovora o otkupu električne energije za postrojenja iz grupe sukladno Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Obavještavamo sve nositelje projekata koji namjeravaju podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracije temeljem Tarifnog sustava, da će HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. iste rješavati temeljem redoslijeda njihovih zaprimanja u poštanskim uredima ili kod ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga odnosno danu i vremenu zaprimanja u HROTE-a, ukoliko je nositelj projekta osobno predao svoj zahtjev. 

Kada je zahtjev upućen poštom preporučeno ili predan ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan i vrijeme predaje u poštanskom uredu, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje HROTE-u.

Vrh