TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Koji su trenutačno tržišni sudionici na tržištu električne energije u RH?
Uvid u popis svih tržišnih sudionika, svrstanim u bilančne grupe, koji imaju pravo sudjelovati na tržištu električne energije u RH moguće je izvšiti putem poveznice
 
Što sadrži postupak registracije tržišnog sudionika na tržištu električne energije u RH?
Putem sljedeće poveznice moguće je pronaći opis postupka za registraciju tržišnog sudionika (proizvođač, trgovac ili opskrbljivač) na tržištu električne energije u RH.
 
Gdje se mogu pronaći obrasci koje je potrebno ispuniti da bi se energetski subjekt mogao  registrirati kao tržišni sudionik?
Sve potrebne obrasce zahtjeva sa sklapanje ugovora s HROTE moguće je preuzeti putem poveznice, a koje je potrebno ispuniti i dostaviti poštom na adresu HROTE-a. Potom, HROTE dostavlja energetskom subjektu ispunjeni Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije (na dnu stranice) na potpis i ovjeru.
 
HROTE ima obvezu objave referentnih cijena prema Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (NN br. 71/16, 112/16). Gdje HROTE objavljuje te cijene?
HROTE referentne cijene objavljuje na sljedećoj poveznici
 
Objavljuje li HROTE izvještaj o tržištu električne energije i gdje ga se može pronaći?
HROTE izrađuje godišnji izvještaj o tržištu električne energije, ali samo za Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (HERA) jer isti sadrži podatke koji se smatraju povjerljivim.

Vrh