Preskočite na glavni sadržaj

Tržišni sudionici

Registar bilančnih grupa na tržištu električne energije u RH


Sudionici na tržištu električne energije u Hrvatskoj (tržišni sudionici) su proizvođači, opskrbljivači, trgovci i krajnji kupci.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska Energetska Regulatorna Agencija (HERA).

Pravna ili fizička osoba koja namjerava sudjelovati na tržištu električne energije mora biti registrirana u Središnjem europskom registru sudionika na tržištu energije u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća : https://www.hera.hr/hr/html/remit-registracija.html

Organiziranje tržišta električne energije, te prijenos i distribucija električne energije su regulirane djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge:
 • za organiziranje tržišta električne energije zadužen je HROTE,
 • za prijenos električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosnog sustava te vođenje elektroenergetskog sustava zadužen je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS),
 • za distribuciju električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijskog sustava zadužen je HEP-Operator distribucijskog sustava.
Tržišni sudionici

Prije ishođenja dozvole ili najkasnije tokom procesa ishođenja dozvole trgovac, opskrbljivač te proizvođač i proizvođač u pokusnom radu koji ima postrojenje instalirane snage >10 MW moraju se registrirati putem aplikacije Središnji europski registar sudionika na tržištu energije (engl. Centralised European Register of Energy Market Participants, dalje: CEREMP). Detaljne upute za registraciju u CEREMP su na linku: https://www.hera.hr/hr/html/remit-registracija.html . Ako je tržišni sudionik već registriran u CEREMP-u (ako ima važeći ACE kod) nije potrebna ponovna registracija kroz CEREMP.
 

Proizvođači

Proizvođač električne energije je energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije i za to posjeduje dozvolu, zatim energetski subjekt koji proizvodi električnu energiju isključivo za vlastite potrebe te energetski subjekt koji električnu energiju proizvodi u proizvodnim objektima snage do 500 kW.

Proizvođač može kupiti ili prodati električnu energiju drugom proizvođaču, opskrbljivaču, trgovcu, burzi električne energije,  Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga, pružanja usluge uravnoteženja, kompenzacijskog plana razmjene i za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži,  HEP-Operatoru distribucijskog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži ili na način da je uveze ili izveze preko granica Republike Hrvatske.
 
U Hrvatskoj se razlikuju dvije kategorije proizvođača:
 • povlašteni proizvođač i
 • nezavisni proizvođač.
Status povlaštenog proizvođača mogu steći proizvođači koji električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Poticanje takve proizvodnje te otkup i prodaja tako proizvedene električne energije regulirani su Zakonom o energiji i Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji te posebnim podzakonskim aktima.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije u RH potencijalni proizvođač treba poduzeti sljedeće:
 • upis pravne/fizičke osobe u sudski/obrtni registar,
 • ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije koju izdaje HERA (za proizvodne objekte snage > 500 kW),
 • sklapanje ugovora o korištenju mreže s HOPS-om i/ili HEP-ODS-om,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E (EIC),
 • u slučaju da želi biti:
  • Voditelj bilančne grupe: sklapanje ugovora o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om,
  • Član postojeće bilančne grupe: sklapanje ugovora o članstvu u izabranoj bilančnoj grupi
 • ispunjavanje Zahtjeva za sklapanje Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om (Zahtjev)
 • sklapanje Ugovora s HROTE-om o sudjelovanju na tržištu električne energije (Ugovor) i
 • u slučaju uvoza ili izvoza:
  • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
  • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (ovisno o granicama dodjelu organizira i provodi HOPS, JAO ili SEE CAO).
0

Proizvođač u pokusnom radu

Proizvođač u pokusnom radu je energetski subjekt koji proizvodi električnu energiju tijekom pokusnog rada proizvodnih objekata, čija je ukupna snaga veća od 500 kW.
Za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje proizvođaču u pokusnom radu nije potrebna energetska dozvola.
Za sudjelovanje na tržištu električne energije u RH proizvođač u pokusnom treba:
 • izvršiti upis pravne/fizičke osobe u sudski/obrtni registar
 • od HOPS-a ishoditi EIC oznaku
 • podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije putem obrasca koji HROTE objavljuje na svojim mrežnim stranicama
Uz zahtjev je potrebno dostaviti:
 • presliku Ugovora o korištenju mreže sklopljenog s operatorom sustava (HOPS ili HEP-ODS)
 • dokument kojim se u skladu s odredbama Zakona o gradnji dokazuje prijava početka pokusnog rada i datum predviđenog završetka pokusnog rada
 • dokument kojim se dokazuje da je proizvođač u pokusnom radu sklopio ugovor o članstvu u bilančnoj grupi s voditeljem bilančne grupe
Proizvođač u pokusnom radu je dužan bez odlaganja obavijestiti HROTE o završetku pokusnog rada uz dostavu preslike Potvrde za trajni pogon postrojenja, te ako i dalje namjerava sudjelovati na tržištu električne energije podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije. 0

Trgovci

Trgovac je energetski subjekt koji kupuje i prodaje energiju, za što mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

Trgovac može kupiti ili prodati električnu energiju proizvođaču, opskrbljivaču, drugom trgovcu, burzi električne energije,  Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga, pružanja usluge uravnoteženja, kompenzacijskog plana razmjene i za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži,  HEP-Operatoru distribucijskog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži ili na način da je uveze ili izveze preko granica Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije potencijalni trgovac treba poduzeti sljedeće:
 • ishođenje odgovarajuće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje HERA,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E (EIC),
 •  u slučaju da želi biti:
 • Voditelj bilančne grupe: sklapanje ugovora o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om,
 • Član postojeće bilančne grupe: sklapanje ugovora o članstvu u izabranoj bilančnoj grupi
 • ispunjavanje Zahtjeva za sklapanje Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om (Zahtjev),
 • sklapanje Ugovora s HROTE-om o sudjelovanju na tržištu električne energije(Ugovor),
 • u slučaju uvoza ili izvoza:
  • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
  • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (ovisno o granicama dodjelu organizira i provodi HOPS, JAO ili SEE CAO).
0

Opskrbljivači

Opskrbljivač je energetski subjekt s dozvolom za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom.

Aktivni opskrbljivači

1.    HEP - Opskrba d.o.o.
2.    HEP - ELEKTRA d.o.o.
3.    GEN-I Zagreb d.o.o.
4.    E.ON ENERGIJA d.o.o.
5.    PETROL d.o.o
6.    MET Croatia Energy Trade d.o.o.
7.    ENNA Opskrba d.o.o.

Opskrbljivač može kupiti ili prodati električnu energiju proizvođaču, drugom opskrbljivaču, trgovcu, burzi električne energije,  Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga, pružanja usluge uravnoteženja, kompenzacijskog plana razmjene i za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži,  HEP-Operatoru distribucijskog sustava u svrhu pružanja pomoćnih usluga i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži ili na način da je uveze ili izveze preko granica Republike Hrvatske.

Od 01. siječnja 2019. svaki opskrbljivač obvezan je preuzimati udjel električne energije od proizvođača koji se nalazi u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Obvezatni udjel uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije potencijalni opskrbljivač treba poduzeti sljedeće:
 • upis pravne/fizičke osobe u sudski/obrtni registar,
 • ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju izdaje HERA,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E (EIC),
 • sklapanje ugovora o opskrbi s krajnjim kupcem,
 • u slučaju kada kupac mijenja opskrbljivača:
 • u slučaju da želi biti:
  • Voditelj bilančne grupe: sklapanje ugovora o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om,
  • Član postojeće bilančne grupe: sklapanje ugovora o članstvu u izabranoj bilančnoj grupi
 • ispunjavanje Zahtjeva za sklapanje Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE-om (Zahtjev),
 • sklapanje Ugovora s HROTE-om o sudjelovanju na tržištu električne energije (Ugovor),
 • sklapanje ugovora s HROTE-om radi reguliranja međusobnih obveza u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
 • u slučaju uvoza ili izvoza:
 • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
 • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (ovisno o granicama dodjelu organizira i provodi HOPS, JAO ili SEE CAO).
0

Krajnji kupci

Pojam kupac odnosi se na krajnjeg kupca električne energije. Kupac (bilo kategorije kućanstva, poduzetništva ili industrije) se opskrbljuje električnom energijom isključivo preko svog opskrbljivača.

Status krajnjeg kupca daje pravo kupcu da odabere svog opskrbljivača i s njim ugovara cijenu električne energije. Ukupnu cijenu električne energije za krajnje kupce čine sljedeće sastavnice:
 • cijena električne energije ugovorena s opskrbljivačem,
 • naknada za korištenje prijenosne mreže i/ili naknada za korištenje distribucijske mreže,
 • naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
 • ostale naknade definirane Zakonom o energiji ili posebnim zakonom (npr. naknada za naslijeđene troškove ako su ti troškovi odobreni).
Kupac iz kategorije kućanstvo koji ne želi koristiti pravo izbora opskrbljivača koji nije opskrbljivač u okviru univerzalne usluge ili ne uspije pronaći opskrbljivača, ima pravo na opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge.
0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh