Energija uravnoteženja

Energija uravnoteženja je električna energija koju aktivira Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) radi pokrivanja razlike između stvarno isporučene ili preuzete električne energije i ugovorenih količina električne energije te radi održavanja frekvencije u elektroenergetskom sustavu u propisanim granicama. Količinski obračun odstupanja obračunava HROTE, a HOPS prema tom obračunu naplaćuje troškove od voditelja bilančnih grupa. Prema novom modelu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, svi tržišni sudionici moraju biti članovi neke/jedne bilančne grupe, čiji je voditelj odgovoran za odstupanje cijele bilančne grupe.

Obračun odstupanja i naplata provode se u skladu s Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, a izračun jediničnih cijena za obračun odstupanja radi se prema Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja.

Sukladno članku 6. stavku 2. Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (Narodne novine, br. 71/16, 112/16) HROTE je dužan objavljivati korekcijski koeficijent Δj.


Iznosi Δj za mjesece u 2019.:

Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2019. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj 0,206 0,117 0,162 0,316 0,366 0,315 0,268 0,246 0,286 0,400 0,212 0,287

 
Iznosi Δj za mjesece u 2018.:  
Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2018. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj 0,1 0,112 0,1 0,1 0,122 0,1 0,135 0,1 0,198 0,163 0,1 0,1

Iznosi Δj za mjesece u 2017.:  
Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2017. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj  0,1 0,4 0,4 0,1 0,228 0,146 0,145 0,217 0,100 0,212 0,194 0,194

Prvi (mjesečni) obračun odstupanja

Prvi (mjesečni) obračun radi se za svaki sat temeljem razlike između ostvarenja bilančne grupe i tržišne pozicije bilančne grupe. Jedinica za obračun energije uravnoteženja je 0,001 MWh.

 

Tržišna pozicija bilančne grupe je razlika ugovorene prodaje (uključujući izvoz) i ugovorene kupnje (uključujući uvoz) električne energije prema ugovornom rasporedu i razlike ukupne prodaje i kupnje energije uravnoteženja svih članova bilančne grupe u jednom obračunskom intervalu (jedan sat).Ostvarenje bilančne grupe je razlika ukupno predane električne energije u elektroenergetski sustav iz bilančne grupe i ukupne preuzete električne energije iz elektroenergetskog sustava u bilančnu grupu u jednom obračunskom intervalu.Cijene za obračun odstupanja
Ako je odstupanje bilančne grupe pozitivno
(Ostvarenje – Tržišna pozicija > 0)
Jedinična cijena za obračun energije uravnoteženja prema kojoj HOPS plaća bilančnoj grupi Cp
Ako je odstupanje bilančne grupe negativno
(Ostvarenje – Tržišna pozicija < 0)
Jedinična cijena za obračun energije uravnoteženja
prema kojoj bilančna grupa plaća HOPS-u Cn
 
HROTE radi mjesečno obračun odstupanja, a temeljem tog obračuna HOPS svim voditeljima bilančnih grupa koje su negativno odstupale izdaje račun za energiju uravnoteženja, a voditelji bilančnih grupa koje su pozitivno odstupale izdaju račun HOPS-u. 0

Drugi (godišnji) obračun odstupanja

Ostvarenja za obračunska mjerna mjesta koja nisu opremljena mjerilima s mogućnošću mjerenja i pohrane preuzimanja i predaje električne energije u vremenskim intervalima koji su kraći ili jednaki obračunskom intervalu utvrđuju se sukladno pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja. Zbog te procjene ostvarenja javlja se razlika u odnosu na stvarno predanu i preuzetu električnu energiju na tim obračunskim mjernim mjestima. Kako bi se bilančnim grupama obračunalo stvarno odstupanje radi se drugi (godišnji) obračun odstupanja svake godine do 10. rujna za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem je obračunski interval jedan kalendarski mjesec, a obračunsko razdoblje jedna kalendarska godina. Odstupanje bilančne grupe u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja je zbroj odstupanja svih obračunskih mjernih mjesta koja pripadaju bilančnoj grupi:gdje je  utvrđeno mjesečno odstupanje obračunskog mjernog mjesta „i“ u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja, a „N“ ukupni broj obračunskih mjernih mjesta koja su pripadala bilančnoj grupi u predmetnom mjesecu.
Odstupanje obračunskog mjernog mjesta u jednom kalendarskom mjesecu odgovara razlici ostvarenja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja i prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja:gdje je  utvrđeno (izračunato) mjesečno ostvarenje obračunskog mjernog mjesta u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja, a  utvrđeni (izračunati) podatak o mjesečnom ostvarenju na obračunskom mjernom mjestu u okviru prvog (mjesečnog) obračuna odstupanja.
Jedinična cijena u pojedinom mjesecu u drugom (godišnjem) obračunu za pozitivna i negativna odstupanja jednaka je prosječnoj cijeni prvog (mjesečnog) obračuna  odstupanja. 0

Referentne cijene

Temeljem Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (NN 71/16) HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje referentne cijene odstupanja koje se koriste u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja.
Referentna cijena odstupanja u obračunskom intervalu iskazuje se u kn/MWh, a računa se prema formuli:gdje su:
 

CROPEX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. [kn/MWh]
SIPX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na regionalnoj energetskoj burzi BSP [kn/MWh],
HUPX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na mađarskoj burzi električne energije HUPX [kn/MWh].

Satne cijene preračunavaju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi u zadnjem danu obračunskog razdoblja.
HROTE također objavljuje i prosječnu cijenu u obračunskom razdoblju „j“ mjesečnog obračuna odstupanja koja se računa prema formuli:


gdje je:

nj,i - broj obračunskih intervala u obračunskom razdoblju „j“ mjesečnog obračuna odstupanja


2019

DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za prosinac 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za prosinac 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za studeni 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za studeni 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za listopad 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za listopad 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za rujan 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za rujan 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za kolovoz 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za kolovoz 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za srpanj 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za srpanj 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za lipanj 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za lipanj 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za svibanj 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za svibanj2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za travanj 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za travanj 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za ožujak 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za veljaču 2019.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za siječanj 2019.


2018

DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za prosinac 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za studeni 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za listopad 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za rujan 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za kolovoz 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za srpanj 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za lipanj 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za svibanj 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za travanj 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za ožujak 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za veljaču 2018.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za siječanj 2018.


2017

DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za prosinac 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za studeni 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za listopad 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za rujan 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za kolovoz 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za srpanj 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za lipanj 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za svibanj 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za travanj 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za ožujak 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za veljača 2017.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za siječanj 2017.


2016

DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za prosinac 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za studeni 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za listopad 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za rujan 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za kolovoz 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za srpanj 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za lipanj 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za svibanj 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za travanj 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za ožujak 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za veljaču 2016.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za siječanj 2016.


2015

DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za siječanj 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za veljaču 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za ožujak 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za travanj 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za svibanj 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za lipanj 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za srpanj 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za kolovoz 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za rujan 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za listopad 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za studeni 2015.
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za prosinac 2015.
 


0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh