Preskočite na glavni sadržaj

Arhiva

Otvaranje tržišta prirodnog plina omogućava svim kupcima slobodan izbor opskrbljivača, a svim opskrbljivačima mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi s novim kupcima. Osnovni uvjet za otvaranje tržišta je ravnopravan, pravičan i transparentan pristup plinskoj mreži na razini transportnog i distribucijskog sustava.

Temeljem članka 10. Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje natječaj za ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini. Rok prispijeća ponuda je 12. ožujka 2015. do 16 sati.

Temeljem članka 10. stavak 6 Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje obavijest o odluci o odabiru ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini za razdoblje 1.travnja 2015.- 31.ožujka 2016.

0

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. - postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

HROTE obavještava zainteresiranu javnost o završetku javne rasprave u postupku donošenja  Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.
 
Javna rasprava održala se od 17. siječnja do 31. siječnja 2014. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
Ovim putem obavještavamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovao je sljedeći energetski subjekt:
Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao I rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

DokumentIzvješće o provedenom savjetovanju
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


JAVNA RASPRAVA ZAVRŠENA

HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina donosi operator tržišta plina uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 17. siječnja do 31. siječnja 2014. godine.

DokumentPrijedlog Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu stp@hrote.hr najkasnije do 31. siječnja 2014. godine.

Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "POTP_savjetovanje-2014-01"
  • obrazac imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
0

Rezultati postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina

HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja  Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Javna rasprava održala se od 16. ožujka do 29. ožujka 2014. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:  

DokumentIzvješće o provedenom savjetovanju
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.  


HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja  Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina donosi operator tržišta plina uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. ožujka do 29. ožujka 2014.  

DokumentPrijedlog Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina*

*Napomena: do dana 18. ožujka u objavljenom tekstu, u članku 4. stavku 2. postojala je greška u pisanju koja je ispravljena na način da je riječ „nenominiranog“ zamijenjena riječju „nominiranog“.

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu stp@hrote.hr najkasnije do 29. ožujka 2014.

Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "POTP_savjetovanje-2014"
  • obrazac imenujte "POTP_savjetovanje_032014_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
0

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina

HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja  Pravila o organizaciji tržišta plina.

Pravila o organizaciji tržišta plina donosi operator tržišta plina uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 1. do 15. kolovoza 2014.

HROTE donosi Prijedlog Pravila o organizaciji tržištu plina na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14). U Popratnom dokumentu uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina opisano je koji članci su predloženi za izmjenu i u kojem obimu.

DokumentPrijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina
DokumentPopratni dokument uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina


Postupak savjetovanja
 

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite  Obrazac za primjedbe.

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu stp@hrote.hr najkasnije do 15. kolovoza 2014.
Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "POTP_savjetovanje"
  • obrazac imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
12. rujna 2014. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja  Pravila o organizaciji tržišta plina. Pravila o organizaciji tržišta plina donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.
 
Javna rasprava održala se od 1. do 15. kolovoza 2014. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti:

 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

DokumentIzvješće o provedenom savjetovanju
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi. 0

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina

30. prosinca 2014. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina.
Pravila o organizaciji tržišta plina donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.
 
Javna rasprava održala se od 5. do 19. prosinca 2014. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti I predstavnici zainteresirane javnosti:

- ECONGAS d.o.o. za opskrbu plinom, Zagreb
- Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar
- Proenergy d.o.o., Zagreb
- CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb
- INCERGO d.o.o., Zagreb
- Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb
- Trgovina i opskrba energentima d.o.o., Zagreb
- Hrvatska udruga poslodavaca
- Termoplin d.d., Varaždin
- PLINACRO d.o.o., Zagreb
- HEP d.d., Zagreb
- Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb
- MEĐIMURE-PLIN d.o.o., Čakovec
 
 
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

DokumentIzvješće o provedenom savjetovanju
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


05. prosinca 2014. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Pravila o organizaciji tržišta plina.

Pravila o organizaciji tržišta plina donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 5. do 19. prosinca 2014. godine.
 

HROTE donosi Prijedlog Pravila o organizaciji tržištu plina na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14). U Popratnom dokumentu uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina detaljnije je opisano što je predloženo za izmjenu i u kojem obimu, uz razrađene primjere.
 

DokumentPrijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina
DokumentPrilog 1. Razmjena podataka i komunikacija
DokumentPrilog 2. Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s voditeljem bilančne skupine
DokumentPrilog 3. Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s ponuditeljem energije uravnoteženja
DokumentPrilog 4. Ugovor o reguliranju međusobnih odnosa s operatorom transportnog sustava
DokumentPrilog 5. Sporazum o pristupu informacijskoj platformi operatora tržišta plina
DokumentPopratni dokument uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina

Postupak savjetovanja


Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu stp@hrote.hr najkasnije do 19. prosinca 2014.

Pri tome molimo:

  • u naslovu e-mail poruke navedite "POTP_savjetovanje"
  • obrazac imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh