Registar VBS

Voditelj bilančne skupine dužan je voditi registar neposrednih članova bilančne skupine koju organizira i vodi te ga javno objavljivati i nakon svake promjene ažurirati na svojoj internetskoj stranici te o tome pisano obavijestiti HROTE.

Registar voditelja bilančnih skupina (VBS) na tržištu plina
 

Redni broj Naziv voditelja bilančne skupine Datum upisa u registar voditelja bilančne skupine
1. CRODUX PLIN d.o.o. za trgovinu i usluge 19.07.2010.
2. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za distribuciju plina 03.06.2011.
3. OMV Gas Marketing & Trading d.o.o. za opskrbu plinom u likvidaciji 01.08.2012.
4. Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije 01.07.2013.
5. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom 02.08.2013.
6. GEN-I Zagreb d.o.o. trgovina i prodaja električne energije 30.09.2013.
7. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. 13.02.2014.
8. MET Croatia Energy Trade d.o.o. 17.02.2014.
9. GEOPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i opskrbu energentima 26.05.2014.
10. HEP-Trgovina d.o.o. 30.05.2014.
11. INA d.d. 16.06.2014.
12. RWE Plin d.o.o. 28.11.2014.
13. PETROKEMIJA d.d. 04.02.2015.
14. HEP-Opskrba Plinom d.o.o. 15.04.2015.
15. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina 02.03.2016.
16. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. 30.06.2017.
17. TRAFIGURA NAT GAS LIMITED 21.08.2017.

*Napomena: klikom na naziv voditelja bilančne skupine otvara se registar neposrednih članova te bilančne skupine.


DokumentRegistar voditelja bilančnih skupina

Vrh