Preskočite na glavni sadržaj

Arhiva

Pravilima organiziranja tržišta električne energije utvrđuju se obveze i odgovornosti bilančnih grupa te se uređuju odnosi i odvijanje aktivnosti na bilateralnom  tržištu električne energije. Tržišna pravila su obvezujuća za sve sudionike na tržištu električne energije.

Model tržišta

Zakonima su uspostavljeni okviri za obavljanje energetskih djelatnosti u tržišnim uvjetima, a podzakonskim aktima su detaljnije razrađene zakonske postavke.

U Hrvatskoj se razlikuju:
  • javna usluga opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom,
  • tržište električne energije.

Prema Zakonu o tržištu električne energije opskrba tarifnih kupaca zajednička je i cjelovita zadaća nositelja obveze javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom. Tu zadaću u Hrvatskoj obavlja HEP grupa. Tarifni kupci električnu energiju plaćaju po cijenama reguliranim Zakonom o energiji i Tarifnim sustavom za usluge elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge. Otvaranjem tržišta smanjivat će se broj tarifnih kupaca.

 


U Hrvatskoj je odabran model bilateralnog tržišta koji se temelji na trgovanju električnom energijom bilateralnim ugovorima. Ugovorne strane u bilateralnom ugovoru za opskrbu električnom energijom su povlašteni kupac i opskrbljivač. Bilateralni ugovori o kupoprodaji električne energije sklapaju se između opskrbljivača, trgovca ili proizvođača. Osim ugovora o opskrbi odnosno ugovora o kupoprodaji električne energije, povlašteni kupac i proizvođač moraju sklopiti i ugovor o korištenju mreže s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava (HOPS) ili HEP-Operatorom distribucijskog sustava (HEP-ODS), ovisno o tomu na koju su naponsku razinu priključeni.

Za nabavu električne energije potrebne za uravnoteženje sustava zadužen je HOPS. Svaki proizvođač, opskrbljivač i trgovac je odgovoran prema HOPS-u za odstupanja od svog ugovornog rasporeda. 0

Tržišni sudionici

Sudionici na tržištu električne energije u Hrvatskoj (tržišni sudionici) su proizvođači, opskrbljivači, trgovci i povlašteni kupci.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Organiziranje tržišta električne energije, te prijenos i distribucija električne energije su regulirane djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge:
  • za organiziranje tržišta električne energije zadužen je HROTE,
  • za prijenos električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosnog sustava te vođenje elektroenergetskog sustava zadužen je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS),
  • za distribuciju električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijskog sustava zadužen je HEP-Operator distribucijskog sustava.

Regulirane energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge su i proizvodnja električne energije za tarifne kupce te opskrba električnom energijom tarifnih kupaca. Obje ove djelatnosti obavlja HEP grupa u okviru zajedničke i cjelovite zadaće nositelja obveze javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom. 0

Energija uravnoteženja

Energija uravnoteženja je električna energija koju aktivira Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) radi pokrivanja razlike između stvarno isporučene ili preuzete električne energije i ugovorenih količina električne energije te radi održavanja frekvencije u elektroenergetskom sustavu u propisanim granicama. Količinski obračun odstupanja obračunava HROTE, a HOPS prema tom obračunu naplaćuje troškove od voditelja bilančnih grupa. Prema novom modelu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, svi tržišni sudionici moraju biti članovi neke/jedne bilančne grupe, čiji je voditelj odgovoran za odstupanje cijele bilančne grupe.

Obračun odstupanja i naplata provode se u skladu s Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, a izračun jediničnih cijena za obračun odstupanja radi se prema Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja.

Sukladno članku 6. stavku 2. Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (Narodne novine, br. 71/16, 112/16) HROTE je dužan objavljivati korekcijski koeficijent Δj.


Iznosi Δj za mjesece u 2019.:
Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2019. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj 0,206 0,117 0,162 0,316 0,366 0,315 0,268 0,246 0,286 0,400 0,212 0,287

 
Iznosi Δj za mjesece u 2018.:  
Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2018. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj 0,1 0,112 0,1 0,1 0,122 0,1 0,135 0,1 0,198 0,163 0,1 0,1

Iznosi Δj za mjesece u 2017.:  
Vrijednost korekcijskog koeficijenta Δj :
2017. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac
Δj  0,1 0,4 0,4 0,1 0,228 0,146 0,145 0,217 0,100 0,212 0,194 0,194Prvi (mjesečni) obračun odstupanja

Prvi (mjesečni) obračun radi se za svaki sat temeljem razlike između ostvarenja bilančne grupe i tržišne pozicije bilančne grupe. Jedinica za obračun energije uravnoteženja je 0,001 MWh.

 

Tržišna pozicija bilančne grupe je razlika ugovorene prodaje (uključujući izvoz) i ugovorene kupnje (uključujući uvoz) električne energije prema ugovornom rasporedu i razlike ukupne prodaje i kupnje energije uravnoteženja svih članova bilančne grupe u jednom obračunskom intervalu (jedan sat).Ostvarenje bilančne grupe je razlika ukupno predane električne energije u elektroenergetski sustav iz bilančne grupe i ukupne preuzete električne energije iz elektroenergetskog sustava u bilančnu grupu u jednom obračunskom intervalu.Cijene za obračun odstupanja
Ako je odstupanje bilančne grupe pozitivno
(Ostvarenje – Tržišna pozicija > 0)
Jedinična cijena za obračun energije uravnoteženja prema kojoj HOPS plaća bilančnoj grupi Cp
Ako je odstupanje bilančne grupe negativno
(Ostvarenje – Tržišna pozicija < 0)
Jedinična cijena za obračun energije uravnoteženja
prema kojoj bilančna grupa plaća HOPS-u Cn
 
HROTE radi mjesečno obračun odstupanja, a temeljem tog obračuna HOPS svim voditeljima bilančnih grupa koje su negativno odstupale izdaje račun za energiju uravnoteženja, a voditelji bilančnih grupa koje su pozitivno odstupale izdaju račun HOPS-u.

Drugi (godišnji) obračun odstupanja

Ostvarenja za obračunska mjerna mjesta koja nisu opremljena mjerilima s mogućnošću mjerenja i pohrane preuzimanja i predaje električne energije u vremenskim intervalima koji su kraći ili jednaki obračunskom intervalu utvrđuju se sukladno pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja. Zbog te procjene ostvarenja javlja se razlika u odnosu na stvarno predanu i preuzetu električnu energiju na tim obračunskim mjernim mjestima. Kako bi se bilančnim grupama obračunalo stvarno odstupanje radi se drugi (godišnji) obračun odstupanja svake godine do 10. rujna za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem je obračunski interval jedan kalendarski mjesec, a obračunsko razdoblje jedna kalendarska godina. Odstupanje bilančne grupe u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja je zbroj odstupanja svih obračunskih mjernih mjesta koja pripadaju bilančnoj grupi:gdje je  utvrđeno mjesečno odstupanje obračunskog mjernog mjesta „i“ u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja, a „N“ ukupni broj obračunskih mjernih mjesta koja su pripadala bilančnoj grupi u predmetnom mjesecu.
Odstupanje obračunskog mjernog mjesta u jednom kalendarskom mjesecu odgovara razlici ostvarenja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja i prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja:gdje je  utvrđeno (izračunato) mjesečno ostvarenje obračunskog mjernog mjesta u okviru drugog (godišnjeg) obračuna odstupanja, a  utvrđeni (izračunati) podatak o mjesečnom ostvarenju na obračunskom mjernom mjestu u okviru prvog (mjesečnog) obračuna odstupanja.
Jedinična cijena u pojedinom mjesecu u drugom (godišnjem) obračunu za pozitivna i negativna odstupanja jednaka je prosječnoj cijeni prvog (mjesečnog) obračuna  odstupanja.

Referentne cijene

Temeljem Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (NN 71/16) HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje referentne cijene odstupanja koje se koriste u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja.
Referentna cijena odstupanja u obračunskom intervalu iskazuje se u kn/MWh, a računa se prema formuli:gdje su:
 

CROPEX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. [kn/MWh]
SIPX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na regionalnoj energetskoj burzi BSP [kn/MWh],
HUPX j,i - satna cijena električne energije dan unaprijed u obračunskom razdoblju „j“ za promatrani obračunski interval „i“ na mađarskoj burzi električne energije HUPX [kn/MWh].

Satne cijene preračunavaju se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji vrijedi u zadnjem danu obračunskog razdoblja.
HROTE također objavljuje i prosječnu cijenu u obračunskom razdoblju „j“ mjesečnog obračuna odstupanja koja se računa prema formuli:


gdje je:

nj,i - broj obračunskih intervala u obračunskom razdoblju „j“ mjesečnog obračuna odstupanja


2019
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2019.
DokumentCijene za pružanje usluge uravnoteženja za 2019.

2018
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2018.

2017
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2017.

2016
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2016.

2015
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2015.

2014
DokumentReferentne cijene energije uravnoteženja za 2014.

0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh