Zaštita osobnih podataka

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. brine o zaštiti osobnih podataka s kojima dolazi u kontakt. Stoga smo uskladili svoje poslovanje s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). U tu svrhu imenovana je službenica za zaštitu osobnih podataka kojoj se ispitanici mogu obratiti s pitanjima u vezi sa zaštitom njihovih osobnih podataka.

Službenica za zaštitu osobnih podatka:
Darija Ištvan

e-adresa: szop@hrote.hr
telefon: (01) 6306 700
Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb

Vrh