Novosti

31.12.2016 9:53:51

Uredba o izmjenama ZOIEiVUK

IZMJENE ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE  I  VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJE


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. donijela Uredbu o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK) koja je stupila na snagu 31. prosinca 2016.

Uredbom o izmjeni Zakona OIEiVUK određeno je da:
•    se opskrbljivačima produljuje razdoblje obveznog otkupa električne energije isporučene iz postrojenja povlaštenih proizvođača do 31. prosinca 2017. po reguliranoj cijeni koja iznosi 0,42 kn/kWh
•    EKO bilančna grupa započinje s radom najkasnije do 1. siječnja 2018.

Obzirom da se navedenim odrebama produljuje razdoblje obveznog otkupa i odgađa početak rada EKO bilančne grupe, HROTE nije u mogućnost provesti odrebu članka 40. Zakona OIEiVUK kojom je određena prodaja neto isporučene električne enegije iz postrojenja povlaštenih proizvođača na tržištu električne energije.

Sukladno navedenom, uključujući obračun naknade za poticanje, provedba sustava poticanja ostaje nepromijenjena u 2017. godini.

Uredba o izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Zakon OIEiVUK)
 

Detaljnije
29.12.2016 12:27:30

Obavijest povlaštenim proizvođačima o primjeni niže stope PDV-a

Dana 2. prosinca 2016. godine Hrvatski sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost. Odlukom je izmijenjen članak 38. stavak 3. točka g) po kojem se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi od 13% na isporuke električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku.
Navedeno znači da će povlašteni proizvođači s kojima HROTE ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije, a koji imaju obvezu obračuna PDV-a, od 1. siječnja 2017. godine ispostavljati račune s promijenjenom stopom PDV-a u iznosu od 13%. Na računima koje će povlašteni proizvođači ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec prosinac 2016. godine PDV treba biti obračunat po stopi 25%, a na računima koje će ispostaviti za isporučenu električnu energiju za mjesec siječanj 2017. godine te nadalje PDV treba biti obračunat po stopi 13%.

Detaljnije
Vrh