Novosti

29.4.2020 12:46:45

HROTE je dana 01.05.2020. potpisao Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. (VE KORLAT priključne snage 58 MW).

Sukladno članku 16. stavku 2. i članku 17. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije (Narodne novine, br. 107/19 i 36/20 ) obavještavamo javnost da je dana 01.05.2020.  sklopljen Ugovor o privremenom sudjelovanju na tržištu električne energije s ENERGETSKI PARK KORLAT d.o.o. koji se primjenjuje do završetka pokusnog rada.
VE KORLAT je prva vjetroelektrana  u Hrvatskoj koja će sudjelovati izravno na tržištu električne energije, kao član bilančne grupe HEP d.d., bez da je prethodno bila u sustavu poticanja zajamčenom cijenom (engl. feed-in).

Detaljnije
2.3.2020 12:44:56

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom PROENERGY d.o.o.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 29.02.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Proenergy d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
17.1.2020 22:09:55

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Crodux plin d.o.o.

Sukladno članku 26. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 107/19) obavještavamo javnost da je na dan 17.01.2020. raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Crodux plin d.o.o. temeljem čega predmetna tvrtka više ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
3.1.2020 9:53:36

Obavijest – Proenergy d.o.o. 29.02.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača

Sukladno članku 22. stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 107/2019) obavještavamo javnost da Proenergy d.o.o. 29.02.2020. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.03.2020. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca.

Detaljnije
31.12.2019 14:21:55

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača.

Obavještavamo javnost da je raskinut  Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača. 
ENNA POWER d.o.o  je dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
31.12.2019 14:14:10

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.

Obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom CRODUX PLIN d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
CRODUX PLIN d.o.o. je dana 11.10.2019. HROTE-u dostavio obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije za dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač planirano izlazi s tržišta električne energije te prestaje s opskrbom kupaca s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
23.12.2019 16:11:05

Obavijest – najava raskida ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije s tržišnim sudionikom ENNA POWER d.o.o. s datumom 31.12.2019.

Obavještavamo javnost da je tržišni sudionik ENNA POWER d.o.o. u ulozi opskrbljivača dana 23.12.2019.  HROTE-u dostavio  obavijest o namjeri raskida Ugovora o sudjelovanju na tržištu električne energije na dan 31.12.2019. temeljem čega opskrbljivač neplanirano izlazi  s tržišta elektirčne energije s datumom 31.12.2019.

Detaljnije
26.11.2019 12:34:37

Uspješno održana Aukcija za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2020. godini

HROTE je 25.11.2019 uspješno održao godišnju aukciju za prodaju električne energije iz EKO bilančne grupe u 2020. godini

Broj sudionika Aukcije: 7
Proizvod Aukcije: Bazni profil 60 MWh/h
Ukupno prodana energija: 527.040 MWh
Broj odabranih Sudionika aukcije: 2
Prosječna ponderirana prodajna cijena: 57,07 €/MWh

Detaljnije
11.11.2019 18:10:07

Poziv na sudjelovanje u aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).

Svi zainteresirani tržišni sudionici, sukladno Uvjetima godišnje aukcije za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020. za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. g.,  pozvani su da sudjeluju na aukciji za prodaju električne energije iz EKO BG u 2020 (bez jamstava podrijetla).
Aukcija će se održati 25.11.2019. putem trgovinske platforme Hrvatske burze električne energije d.o.o. (CROPEX): https://ekobg.cropex.hr/ s početkom u 9h i trajat će do 12h.
HROTE će putem trgovinske platforme CROPEX-a odabrati kupce električne energije iz EKO BG ukupnog iznosa 60MWh/h (bazni proizvod) za 2020. na Aukciji.
Pojedinosti o postupku odabira i detalji nadmetanja objašnjeni su u gore navedenim Uvjetima. Zahtjev za sudjelovanje na nadmetanju nalazi se u Uvjetima i podnosi se do ponedjeljka, 18.11.2019 . do 16h na adresu elektroničke pošte auctions@hrote.hr . Uz zahtjev potrebno je priložiti i Punomoć za sudjelovanje na aukciji.
Testiranje pristupa CROPEX-ovoj platformi održati će se u četvrtak,  22.11.2019.g. od 9:00 do 11:00 sati

Detaljnije
11.10.2019 12:19:37

Obavijest – Crodux plin d.o.o. 31.12.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača

Sukladno članku 25. stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da Crodux plin d.o.o. 31.12.2019. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.01.2020. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

Detaljnije
30.8.2019 15:19:31

PRESS - Uspješno održane prve dražbe jamstava podrijetla električne energije

Dana 29. kolovoza 2019. uspješno je održana prva dražba jamstva podrijetla električne energije iz elektrana povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja od strane CROPEX-a iz prvog kvartala 2019., na kojoj je prodano
ukupno 263.889 jamstava podrijetla po cijeni od 0.31 EUR/JP.

Druga dražba (drugi kvartal 2019.) održana je 30. kolovoza 2019. na kojoj je prodano ukupno 194.049 jamstava podrijetla po cijeni od 0.91 EUR/JP.

Za prve dražbe jamstava podrijetla održanoj na trgovačkoj platformi CROPEX-a ukupno je bilo registrirano 11 sudionika dražbe, od čega je aktivno na prvoj dražbi sudjelovalo 9 sudionika, a ukupan broj aktivnih sudionika na drugoj dražbi bio je 7.

Prikupljena sredstva od strane prodaje jamstava podrijetla HROTE će prenositi u fond sustava poticanja.
HROTE d.o.o. je među prve tri zemlje članice EU koje su pokrenule dražbe jamstva podrijetla u korist sustava poticanja.


Detalji dražbe:
Vrsta: vjetar
Datum: 29. kolovoza 2019., 10:00-12:00 sati
Naziv dražbe: Proizvodnja iz Q1/2019 (1.1.2019. – 31.3.2019.)
Ukupno ponuđena količina jamstava podrijetla: 263.889

Ukupan broj aktivnih sudionika dražbe: 9
Ukupno dodijeljeno na dražbi: 263.889
Minimalna - maksimalna cijena iz ponuda: 0.30 EUR/JP - 0.40 EUR/JP
Granična cijena: 0.31 EUR/JP


Detalji dražbe:
Vrsta: vjetar
Datum: 30. kolovoza 2019., 10:00-12:00 sati
Naziv dražbe: Proizvodnja iz Q2/2019 (1.4.2019. – 30.6.2019.)
Ukupno ponuđena količina jamstava podrijetla: 194.049

Ukupan broj aktivnih sudionika dražbe: 7
Ukupno dodijeljeno na dražbi: 194.049
Minimalna - maksimalna cijena iz ponuda: 0.30 EUR/JP - 1.20 EUR/JP
Granična cijena: 0.91 EUR/JP


 

Detaljnije
18.7.2019 14:00:44

HROTE-PRAVILA O KORIŠTENJU REGISTRA JAMSTVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Dana 12. srpnja 2019. HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA je na 16. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila o korištenu Registra jamstva podrijetla električne energije.
Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na internetskim stranicama Operatora tržišta.

Detaljnije
16.1.2019 15:11:01

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d..

Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u ulozi trgovca na temelju čega predmetna tvrtka ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
2.1.2019 10:28:14

HROTE - trgovanje na unutardnevnom tržištu CROPEX-a dana 1. siječnja 2019. temeljem novih prognoza proizvodnje vjetroelektrana

Ukupno je HROTE na unutardnevnom tržištu CROPEX-a dana 1. siječnja 2019. kupio 452 MWh temeljem novih prognoza proizvodnje vjetroelektrana izrađenih u danu isporuke 1.siječnja 2019.
Navedenom trgovinom smanjeno je ukupno odstupanje proizvodnje vjetroelektrana od planova proizvodnje za više od 25% čime će se umanjiti troškovi energije uravnoteženja za HROTE kao voditelja EKO bilančne grupe.

Detaljnije
29.12.2018 9:20:14

Obavijest – raskinuti ugovori o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkama Energie2 d.o.o., 220V d.o.o. i i-energija d.o.o.

Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Energie2 d.o.o. u ulozi trgovca, između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke 220V d.o.o. u ulozi opskrbljivača,  te između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke i-energija d.o.o. u ulozi opskbljivača na temelju čega predmetne tvrtke ne mogu sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
4.12.2018 15:38:00

OBAVIJEST - mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT, nositelja projekta Zagrebački holding d.o.o., 4. prosinca 2018. izlazi iz sustava poticanja.

mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT, nositelja projekta Zagrebački holding d.o.o., ukupne instalirane snage 3.000 kW koji je izgrađen na lokaciji odlagališta Jakuševec, 4. prosinca 2018. izlazi iz sustava poticanja.

Detaljnije
21.11.2018 9:17:19

Obavijest - Vjetroelektrana TRTAT-KRTOLIN, 21. studenog 2018. izlazi iz sustava poticanja.

Vjetroelektrana TRTAT-KRTOLIN, nositelja projekta  Vjetroelektrana Trtar-Krtolin d.o.o., ukupne instalirane snage 11.200 kW koja je izgrađena na brdima Trtar i Krtolin iznad Šibenika, 21. studenog 2018. izlazi iz sustava poticanja.

Detaljnije
23.10.2018 15:23:28

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom JAS Energy d.o.o.

Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke JAS Energy d.o.o. u ulozi trgovca na temelju čega predmetna tvrtka ne može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
23.10.2018 14:22:36

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s EFT HRVATSKA d.o.o. u ulozi opskrbljivača, a sklopljen ugovor u ulozi trgovca

Sukladno članku 24. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke EFT Hrvatska d.o.o. u ulozi opskrbljivača.
Potpisan je Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom EFT Hrvatska d.o.o. u ulozi trgovca, te ista može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
1.10.2018 10:03:44

Obavijest – raskinut ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. u ulozi opskrbljivača, a sklopljen ugovor u ulozi trgovca

Sukladno članku 24. stavku 2. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da je raskinut Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije između HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. i tvrtke Hrvatski Telekom d.d. u ulozi opskrbljivača.
Potpisan je Ugovor o sudjelovanju na tržištu električne energije s tvrtkom Hrvatski Telekom d.d. u ulozi trgovca, te ista može sudjelovati na tržištu električne energije u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije
28.9.2018 16:06:59

Obavijest – 220V d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača

Sukladno članku 25. Stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da 220V d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.12.2018. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

Detaljnije
28.9.2018 16:04:46

Obavijest – i-energija d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača

Sukladno članku 25. Stavku 3. Pravila organiziranja tržišta električne energije  (Narodne novine, br. 121/15, 48/16, 50/18 ) obavještavamo javnost da i-energija d.o.o. 01.12.2018. planirano izlazi s tržišta električne energije u ulozi opskrbljivača te da od 01.12.2018. prestaje s opskrbom krajnjih kupaca

Detaljnije

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh