O nama

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također, temeljne djelatnosti tvrtke su i poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz.

Misija

Naša misija je pružati kvalitetne usluge na tržištu električne energije, tržištu plina, sustavu poticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te vođenja povjerenih registara na potpuno zadovoljstvo naših korisnika i vlasnika.
Misiju ostvarujemo suradnjom s našim partnerima na europskoj razini, osnažujući visokokvalificirane zaposlenike i motivirajuće okruženje

Vizija

Želimo biti među vodećim pružateljima usluga u tržištu energije u središnjoj Europi koji integrira hrvatsko energetsko tržište u energetsko tržište EU.
Viziju ćemo ostvariti kroz fleksibilnu organizaciju temeljenu na stručnosti svojih zaposlenika, koja se prilagođava zahtjevima svojih korisnika.


Osnovne zadaće tvrtke na tržištu električne energije su:

 • donošenje Pravila djelovanja tržišta električne energije (Tržišna pravila),
 • vođenje evidencije subjekata na tržištu električne energije,
 • evidentiranje ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,
 • izrada tržišnog plana za dan unaprijed,
 • obračun električne energije uravnoteženja,
 • analiziranje tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje.

Osnovne zadaće tvrtke na tržištu plina su:
 • donošenje Pravila o organizaciji tržišta plina,
 • izrada tipskih ugovora,
 • organiziranje tržišta plina u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina,
 • vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
 • vođenje registra neposrednih članova bilančnih skupina,
 • uređivanje i evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja,
 • izračun cijene energije uravnoteženja,
 • obračun odstupanja sudionika na tržištu plina,
 • organiziranje virtualne točke trgovanja,
 • dostava pisanih obavijesti o opskrbljivaču/trgovcu u poteškoćama,
 • evidencija i obrada zaprimljenih obrazaca promjena opskrbljivača,
 • izrada izvješća o promjenama opskrbljivača,
 • izrada godišnjeg izvještaja o aktivnostima,
 • razmjena informacija sa sudionicima na tržištu plina,
 • odabiranje ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja na dnevnom nivou,
 • analiziranje tržišta plina,
 • predlaganje mjera za unapređenje tržišta plina.


Osnovne zadaće tvrtke u sustavima poticanja su:
 • sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
 • sklapanje ugovora sa svim opskrbljivačima radi preuzimanja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK),
 • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije,
 • obračun i raspodjela novčanih sredstava na temelju sklopljenih ugovora,
 • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz od distributera koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova,
 • isplata poticaja povlaštenom proizvođaču biogoriva.

Vrh