O nama

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također, temeljne djelatnosti tvrtke su i poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

Misija

Naša misija je pružati kvalitetne usluge na tržištu električne energije, tržištu plina, sustavu poticanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora te vođenja povjerenih registara na potpuno zadovoljstvo naših korisnika i vlasnika.
Misiju ostvarujemo suradnjom s našim partnerima na europskoj razini, osnažujući visokokvalificirane zaposlenike i motivirajuće okruženje

Vizija

Želimo biti među vodećim pružateljima usluga u tržištu energije u središnjoj Europi koji integrira hrvatsko energetsko tržište u energetsko tržište EU.
Viziju ćemo ostvariti kroz fleksibilnu organizaciju temeljenu na stručnosti svojih zaposlenika, koja se prilagođava zahtjevima svojih korisnika.


Osnovne zadaće tvrtke na tržištu električne energije su:

 • donošenje Pravila djelovanja tržišta električne energije (Tržišna pravila),
 • vođenje evidencije subjekata na tržištu električne energije,
 • evidentiranje ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,
 • izrada tržišnog plana za dan unaprijed,
 • obračun električne energije uravnoteženja,
 • analiziranje tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje.

Osnovne zadaće tvrtke na tržištu plina su:
 • donošenje Pravila o organizaciji tržišta plina,
 • izrada tipskih ugovora,
 • organiziranje tržišta plina u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina,
 • vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
 • vođenje registra neposrednih članova bilančnih skupina,
 • uređivanje i evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja,
 • izračun cijene energije uravnoteženja,
 • obračun odstupanja sudionika na tržištu plina,
 • organiziranje virtualne točke trgovanja,
 • dostava pisanih obavijesti o opskrbljivaču/trgovcu u poteškoćama,
 • evidencija i obrada zaprimljenih obrazaca promjena opskrbljivača,
 • izrada izvješća o promjenama opskrbljivača,
 • izrada godišnjeg izvještaja o aktivnostima,
 • razmjena informacija sa sudionicima na tržištu plina,
 • odabiranje ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja na dnevnom nivou,
 • analiziranje tržišta plina,
 • predlaganje mjera za unapređenje tržišta plina.


Osnovne zadaće tvrtke u sustavima poticanja su:
 • sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
 • sklapanje ugovora sa svim opskrbljivačima radi preuzimanja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK),
 • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije,
 • obračun i raspodjela novčanih sredstava na temelju sklopljenih ugovora,

Vrh