Preskočite na glavni sadržaj

Pravila organiziranja tržišta električne energije

17. ožujka 2023.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) sukladno članku 52. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21) i članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22) otvara savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravila organiziranja veleprodajnih tržišta električne energije u trajanju od 30 dana, i to od 17. ožujka do 16. travnja 2023.

Prijedlog Pravila organiziranja veleprodajnih tržišta električne energije, popratni dokument uz Prijedlog Pravila kojim se obrazlažu predložena odredbe i svrha donošenja akta te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću možete preuzeti OVDJE.

Ispunjeni obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću potrebno je dostaviti u naznačenom roku putem email adrese hrote@hrote.hr. Pri tome molimo da u naslovu email poruke navedete "POVTEE_savjetovanje-2023-03", a obrazac imenujte: "POVTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

 
24. ožujka 2020.

HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Javna rasprava se održala od 28. veljače do 16. ožujka 2020.

Tijekom javne rasprave nisu zaprimljena mišljenja, primjedbe ili prijedlozi zainteresiranih strana.
 
Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije možete pronaći u nastavku teksta:
 
Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije


28. veljače 2020.

HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi operator tržišta električne energije uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenja Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 28. veljače 2020. godine do 16. ožujka 2020. godine.

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije i Popratni dokument uz IiD POTEE
 

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe_IiD_POTEE .

Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr najkasnije do 16. ožujka 2020. godine.

Pri tome molimo da u naslovu e-mail poruke navedite " IiD_POTEE_savjetovanje-2020-02" a obrazac imenujte: "IiD_POTEE_savjetovanje2020_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.


 

8. studenog 2019.

HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o donošenju Pravila organiziranja tržišta električne energije.
Pravila organiziranja tržišta električne energije su donosene uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije te stupaju na snagu 15. studenog 2019. godine.
 
Pravila organiziranja tržišta električne energije (“Narodne novine”, br. 107/19)


4. listopada 2019.
 
HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije. Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Javna rasprava se održala od 13. do 30. rujna 2019. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti i predstavnici zainteresirane javnosti:

- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
- CRODUX Plin d.o.o.

Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije
Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)
Popratni dokument uz Pravila organiziranja tržišta električne energije

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

13. rujna 2019.
 
HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije. Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi operator tržišta električne energije uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 13. rujna 2019. godine do 30. rujna 2019. godine.

Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe_POTEE
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr najkasnije do 30. rujna 2019. godine.
Pri tome molimo da u naslovu e-mail poruke navedite "POTEE_savjetovanje-2019-09" a obrazac imenujte: "POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

30. svibnja 2018.
 
HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o donošenju Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije su donosene uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije te stupaju na snagu 15. lipnja 2018. godine.
 
Izmjene I dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije.
 

21. svibnja 2018. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije .
 
Javna rasprava se održala od 27. travnja. do 11. svibnja 2018. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti i predstavnici zainteresirane javnosti:
 
- HEP d.d.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 
Prijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:
 
DokumentPrijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)
 
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.
 

27. travnja 2018. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije. Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi operator tržišta električne energije uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava će se održati od 27. travnja 2018. godine do 11. svibnja 2018. godine.
 
DokumentPrijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.

DokumentPopratni dokument uz Prijedlog izmjena I dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.


Postupak savjetovanja
 
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe_IiD_POTEE.
 
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr  najkasnije do 11. svibnja 2018. godine.
 
Pri tome molimo:
•    u naslovu e-mail poruke navedite "Izmjene_POTEE_savjetovanje-2018-04", a obrazac imenujte "Izmjene_i_dopune_POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 


11. svibnja 2016. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije.
Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Javna rasprava se održala od 15. do 29. travnja 2016. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.

U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti i predstavnici zainteresirane javnosti:

- HEP d.d.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
- CRODUX ENERGETIKA d.o.o.
- CRODUX PLIN d.o.o.
- NOX GRUPA d.o.o.

Prijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:

DokumentPrijedlog izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.
 

15. travnja 2016. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije. Izmjene i dopune Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi operator tržišta električne energije uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.  i HEP- Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 15. travnja 2016. godine do 29. travnja 2016. godine.
 
Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila organiziranja tržišta električne energije (link).
 
Postupak savjetovanja
 
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe (link).
 
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr  najkasnije do 29. travnja 2016. godine.
 
Pri tome molimo:
u naslovu e-mail poruke navedite "Izmjene_POTEE_savjetovanje-2016-04"
obrazac imenujte "Izmjene_POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.30. listopada 2015. - HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila o organizaciji tržišta električne energije.
Pravila o organizaciji tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije  .
 
Javna rasprava održala se od 7. do 21. rujna 2015. Tijekom javne rasprave prikupljena su mišljenja, primjedbe te prijedlozi svih zainteresiranih strana.
 
U postupku ove javne rasprave sudjelovali su sljedeći energetski subjekti I predstavnici zainteresirane javnosti:

- HEP d.d.
- HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
- GEN - I Zagreb d.o.o.
- CRODUX ENERGETIKA d.o.o.
 
Pravila organiziranja tržišta električne energije i rezultate javne rasprave, možete pronaći u nastavku teksta:
 
DokumentPravila organiziranja tržišta električne energije
DokumentRezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)
 
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.
 
07. rujna 2015. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Pravila organiziranja tržišta električne energije donosi HROTE uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije i mišljenje Hrvatskog operatora prijenosnog sustava. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 7. do 21. rujna 2015. godine.
 
HROTE donosi Prijedlog Pravila organiziranja tržišta električne energije na temelju članka 8. Stavka 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije od 02. rujna 2015.

DokumentPrijedlog pravila organiziranja tržišta električne energije

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu ste@hrote.hr najkasnije do 21. rujna 2015.

Pri tome molimo:
•    u naslovu e-mail poruke navedite "POTEE_savjetovanje"
•    obrazac imenujte "POTEE_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh