Izvještaji


Prikazani podaci odgovaraju dostavljenim mjernim podacima do trenutka izrade izvještaja. Sve naknadne razlike obuhvaćene su godišnjim izvještajem.

Povlašteni proizvođači instalirana snaga
Povlašteni proizvođači proizvodnja

 

Godišnji izvještaj za sustav poticanja OIEiK za 2018. godinu

Izvještaj o prikupljanju i raspodjeli novčanih sredstava u sustavu poticanja

Mjesečni izvještaj

Prikaz postrojenja u sustavu poticanja po županijama

Vrh