Preskočite na glavni sadržaj

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta“

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da je na temelju članka 27. stavka 23. Općih uvjeta opskrbe plinom (“Narodne novine”, broj 50/18, 88/19, 39/20) i Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-08/20-01/8, Ur. broj: 371-04-20-3), donio Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (dalje u tekstu: Pravila). O Prijedlogu Pravila prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 16. travnja do 23. travnja 2020. godine. U postupku javne rasprave zaprimljena su dva očitovanja na Prijedlog Pravila, od sljedećih energetskih subjekata:
 

 
Popratni dokument nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i rezultati javne rasprave dostupni su na poveznicama:
 
    Popratni dokument nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
    Rezultati javne rasprave
    Izvješće o provedenom savjetovanju
 
Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta (HROTE 4/2020) stupaju na snagu 1. svibnja 2020. Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.

 


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (dalje u tekstu: HROTE) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava će se održati od 16. travnja do 23. travnja 2020. godine.

Naime, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je dana 30. ožujka 2020. donijela Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom kojima su unaprijeđene, između ostalih i odredbe koje se odnose na registar obračunskih mjernih mjesta (dalje u tekstu Registar).
Kako je kroz dosadašnju primjenu Općih uvjeta utvrđeno da podaci u Registru nisu potpuni, točni i da se ne ažuriraju pravovremeno, a vezano za podatke koji se koriste u novoj metodologiji za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu utvrđene energije plina na izlazima iz transportnog sustava (Metodologija), operatoru tržišta plina je propisana obaveza donošenja pravila kojima će se definiran način nadomještanja i korekcije podataka nužnih za funkcioniranje Metodologije.
Također Izmjenama i dopunama Općih uvjeta propisan je i garantirani standard kvalitete opskrbe za obveznika unosa i ažuriranja podataka u Registru u vidu nadoknade za slučaj kada operator distribucijskog sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava odnosno opskrbljivač plinom ne otkloni pogrešku na koju mu je sistemskom porukom ukazao informacijski sustav operatora tržišta plina. Uočenu pogrešku sukladno prijedlogu pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta upisati će ili korigirati informacijski sustav operatora tržišta plina. Također na zahtjev operatora tržišta plina, radi neispunjavanja garantiranog standarda kvalitete opskrbe, operator distribucijskog sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom dužan je isplatiti nadoknadu, sukladno Tablici 2. iz Priloga 2. Općih uvjeta opskrbe plinom.
Temeljem navedenog HROTE je kao operator tržišta plina izradio Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta, a u skladu  s člankom 27. stavkom 23. Općih uvjeta opskrbe plinom dužan je provesti javnu raspravu u trajanju od najmanje osam dana te na pravila ishoditi suglasnost HERA-e, a prije primjene dužan ih je objaviti na svojoj mrežnoj stranici.
 
Postupak savjetovanja
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na elektroničku adresu: stp@hrote.hr najkasnije do 23. travnja 2020. godine.
 
Pri tome molimo:
− u naslovu elektroničke poruke navedite "PRAVILA_savjetovanje-2020-04"
− obrazac za primjedbe imenujte "PRAVILA_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
Datoteke:  


Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 13. svibnja 2018.

HROTE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 89. Zakona o tržištu plina (NN 18/2018) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. svibnja 2018. godine (Klasa: 310-34/18-06/70, Urbroj: 371-01-18-3), donosi Pravila o organizaciji tržišta plina. O Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine. U postupku javne rasprave zaprimljeno je pet primjedbi na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, od predstavnika zainteresirane javnosti: Popratni dokument nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i rezultati javne rasprave dostupni su na poveznicama: Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/2018) stupaju na snagu osmog dana nakon objave u Narodnim novinama. Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.
 


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

Dana 27. travnja 2018. - HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.

Javna rasprava će se održati od 27. travnja do 13. svibnja 2018. godine.

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je, temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/17-02/55, Urbroj: 371-01/17-05) od 31. ožujka 2017. donio Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 3/2017 - dalje u tekstu: Pravila), koja su stupila na snagu 1. travnja 2017.

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem novih Pravila zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Pravila.

Postupak savjetovanja

Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na elektroničku adresu: stp@hrote.hr najkasnije do 13. svibnja 2018.
Pri tome molimo:
  • u naslovu elektroničke poruke navedite "POTP_savjetovanje-2018-04"
  • obrazac za primjedbe imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti

Datoteke  


Okončana javna rasprava o prijedlogu „Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 25. ožujka 2017.

HROTE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj: 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 31. ožujka 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/55, Ur.br. 371-01/17-05), donosi Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017).

O Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 11. ožujka do 25. ožujka 2017. godine.

U postupku javne rasprave zaprimljeno je pet primjedbi na Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina, od predstavnika zainteresirane javnosti: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave dostupne su na poveznicama: Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017) stupaju na snagu 1. travnja 2017. godine.
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
 
Dana 10. ožujka 2017. - HROTE obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog Pravila o organizaciji tržišta plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.
 
Javna rasprava će se održati od 11. ožujka do 25. ožujka 2017. godine.
 
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je, temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14, 16/17), Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/178, Ur. broj: 371-01/14-08) od 30. prosinca 2014. i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/17-02/55, Ur. broj 371-01/17-02) od 24. veljače 2017. donio Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014, 2/2017 – dalje u tekstu: Pravila), koja su stupila na snagu 1. siječnja 2015. i 1. ožujka 2017.
 
U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem novih Pravila zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Pravila.
 
Postupak savjetovanja
 
    Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
    Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na e-mail adresu stp@hrote.hr najkasnije do 25. ožujka 2017. godine. Pri tome molimo: 
  • u naslovu e-mail poruke navedite "POTP_savjetovanje-2017-02"
  • obrazac imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
Datoteke
   


Okončana javna rasprava o prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ od 6. veljače 2017.
HROTE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost da na temelju članka 83. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj: 28/13, 14/14, 16/17) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 24. veljače 2017. godine (Klasa: 310-05/17-02/55, Ur.br. 371-01/17-02) donosi Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017).
O Prijedlogu „Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina“ prethodno je provedena javna rasprava u trajanju od 24. siječnja do 6. veljače 2017. godine.
U postupku javne rasprave zaprimljena su tri prijedloga izmjena i dopuna od predstavnika zainteresirane javnosti: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, kao i rezultate javne rasprave dostupne su na poveznicama: Izmjene i dopune  Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 2/2017) stupaju na snagu 1. ožujka 2017. godine.
Zahvaljujemo svim sudionicima koji su svojim primjedbama i sugestijama sudjelovali u javnoj raspravi.


Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi
Dana 24. siječnja 2017. HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina. Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava će se održati od 24. siječnja 2017. do 7. veljače 2017. godine. HROTE je, temeljem članka 83. Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/178, Ur. broj: 371-01/14-08) od 30. prosinca 2014. donio Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014 – dalje u tekstu: Pravila), koja su stupila na snagu 1. siječnja 2015. U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjenama i dopunama Pravila zbog razloga koji su opisani u popratnom dokumentu, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog.
 
Postupak savjetovanja
Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
Ispunjeni obrazac primjedbi pošaljite na elektroničku adresu: stp@hrote.hr najkasnije do 6. veljače 2017.
Pri tome molimo:
  • u naslovu elektroničke poruke navedite "POTP_savjetovanje-2017-01"
  • obrazac za primjedbe imenujte "POTP_savjetovanje_IME.doc" gdje IME predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti
 
Datoteke
Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina
Popratni dokument uz Prijedlog izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina
Obrazac za primjedbe

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh