Izjava vlasnika ili suvlasnika građevine, odnosno kupca kojom se dokazuje uvjet potrošnje na mjestu proizvodnje električne energije

Vrh