Preskočite na glavni sadržaj

Financijsko poravnanje

FINANCIJSKO PORAVNANJE

Cijene odstupanja u prvom (mjesečnom) obračunu odstupanja
Obračun odstupanja provodi se s cijenom odstupanja (C1,i) koja je za svaki obračunski interval „i“ jednaka za sve voditelje bilančnih grupa i koja je jednakog iznosa i predznaka i za pozitivna i za negativna odstupanja. Sve cijene i financijski iznosi zaokružuju se na dva decimalna mjesta.
Cijena odstupanja u obračunskom intervalu „i“ ovisi o smjeru odstupanja regulacijskog područja odnosno zbroju odstupanja sustava (Eodstupanje,i) i ukupno angažirane energije za uravnoteženje regulacijskog područja (EURukp,i).
Cijena odstupanja (C1,i) u obračunskom intervalu jednaka je:


gdje su:
p – koeficijent financijske neutralnosti ϵ [0,1]
CEU+,i – ponderirana prosječna cijene aktivirane pozitivne energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije u obračunskom intervalu odstupanja [HRK/MWh]
CEU–,i – ponderirana prosječna cijene aktivirane negativne energije uravnoteženja iz rezervi za ponovnu uspostavu frekvencije u obračunskom intervalu odstupanja [HRK/MWh]
– cijena električne energije za dan unaprijed na Hrvatskoj burzi električne energije d.o.o. u obračunskom intervalu „i“ [HRK/MWh]
EFRR+,i – ukupna količina ostvarene pozitivne energije uravnoteženja aktivirane iz rezerve snage u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
EFRR,i – ukupna količina ostvarene negativne energije uravnoteženja aktivirane iz rezerve snage u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
 
Vrijednost koeficijenta financijske neutralnosti „p“ utvrđuje se iterativnim postupkom s korakom 0,01 i u granicama od 0 do 1, s ciljem nadoknade stvarnih troškova energije uravnoteženja na razini obračunskog razdoblja. Iterativni postupak prestaje kada je zbroj ukupnih financijskih obveza svih voditelja bilančnih grupa na razini obračunskog razdoblja, uz koeficijent financijske neutralnosti u trenutnoj iteraciji, manji ili jednak financijskoj obvezi operatora prijenosnog sustava za angažiranu energiju uravnoteženja na razini obračunskog razdoblja. Iznimno, u slučaju pojave negativne cijene za pozitivnu (CEU+,i) i/ili negativnu (CEU–,i) energiju uravnoteženja u obračunskom intervalu „i“ vrijednost koeficijenta „p“ jednak je nula.

Cijene odstupanja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja
Obračun odstupanja provodi se s cijenom odstupanja (C2,j) koja je za svaki obračunski interval „j“ jednaka za pozitivna i negativna odstupanja i računa se prema izrazu:
gdje su:
EODS,i – vrijednosti krivulje opterećenja distribucijskog sustava pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u obračunskom intervalu „i“ [MWh]
 – određuje se prema metodi prvog (mjesečnog) obračuna [HRK/MWh]
nj – broj obračunskih intervala u obračunskom razdoblju „j“ (kalendarskom mjesecu) u kojima je dostupna cijena
Prema Pravilima o uravnoteženju elektroenergetskog sustava, operator tržišta električne energije (HROTE) je dužan objavljivati cijenu odstupanja u drugom (godišnjem) obračunu odstupanja do 21. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Izdavanje računa za prvi (mjesečni) i drugi (godišnji) obračun odstupanja
Ako je ukupna financijska obveza za odstupanja bilančne grupe unutar obračunskog razdoblja negativna, operator prijenosnog sustava izdaje račun voditelju bilančne grupe.
Ako je ukupna financijska obveza za odstupanje bilančne grupe unutar obračunskog razdoblja pozitivna, voditelj bilančne grupe izdaje račun operatoru prijenosnog sustava.

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh