HROTE obavještava energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost o rezultatima javne rasprave u postupku donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Vrh