HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Pravila organiziranja tržišta električne energije.

Vrh