Krajnji kupci

Pojam kupac odnosi se na krajnjeg kupca električne energije. Kupac (bilo kategorije kućanstva, poduzetništva ili industrije) se opskrbljuje električnom energijom isključivo preko svog opskrbljivača.

Status krajnjeg kupca daje pravo kupcu da odabere svog opskrbljivača i s njim ugovara cijenu električne energije. Ukupnu cijenu električne energije za krajnje kupce čine sljedeće sastavnice:
  • cijena električne energije ugovorena s opskrbljivačem,
  • naknada za korištenje prijenosne mreže i/ili naknada za korištenje distribucijske mreže,
  • naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
  • ostale naknade definirane Zakonom o energiji ili posebnim zakonom (npr. naknada za naslijeđene troškove ako su ti troškovi odobreni).
Kupac iz kategorije kućanstvo koji ne želi koristiti pravo izbora opskrbljivača koji nije opskrbljivač u okviru univerzalne usluge ili ne uspije pronaći opskrbljivača, ima pravo na opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge.

Vrh