Popis vjetroelektrana za dražbe

Popis vjetroelektrana za dražbe ...

Količina električne energije za koji se izdaju jamstva podrijetla i prodaju na dražbama odgovara proizvodnji električne energije iz pripadajućih elektrana koja se prodaje na tržištu električne energije putem HRVATSKE BURZE ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., https://www.hrote.hr/prodaja-ee-iz-eko-bilancne-grupe

Vrh