Temeljem članka 10. stavak 6 Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014), HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. objavljuje obavijest o odluci o odabiru ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini za razdoblje 1.travnja 2015.- 31.ožujka 2016.

Vrh