Preskočite na glavni sadržaj

Tržišni sudionici

Sudionici na tržištu električne energije u Hrvatskoj (tržišni sudionici) su proizvođači, opskrbljivači, trgovci i povlašteni kupci.

Proizvođač, opskrbljivač i trgovac moraju imati dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti. Dozvole za obavljanje energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska energetska regulatorna agencija.

Organiziranje tržišta električne energije, te prijenos i distribucija električne energije su regulirane djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge:

 • za organiziranje tržišta električne energije zadužen je HROTE,
 • za prijenos električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju prijenosnog sustava te vođenje elektroenergetskog sustava zadužen je Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS),
 • za distribuciju električne energije, održavanje, razvoj i izgradnju distribucijskog sustava zadužen je HEP-Operator distribucijskog sustava.

Regulirane energetske djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge su i proizvodnja električne energije za tarifne kupce te opskrba električnom energijom tarifnih kupaca. Obje ove djelatnosti obavlja HEP grupa u okviru zajedničke i cjelovite zadaće nositelja obveze javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom.

Proizvođači

Proizvođač električne energije je energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije i za to posjeduje dozvolu, zatim energetski subjekt koji proizvodi električnu energiju isključivo za vlastite potrebe te energetski subjekt koji električnu energiju proizvodi u proizvodnim objektima snage do 1 MW.

Proizvođač može prodati električnu energiju proizvedenu u vlastitim proizvodnim objektima:
 • trgovcu,
 • opskrbljivaču,
 • Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava za usluge sustava, za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava,
 • HEP-Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

U Hrvatskoj se razlikuju tri kategorije proizvođača:
 • proizvođač u sustavu javne usluge kao jedan od nositelja obveze javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom,
 • povlašteni proizvođač,
 • nezavisni proizvođač.

Status povlaštenog proizvođača mogu steći proizvođači koji električnu energiju proizvode iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Poticanje takve proizvodnje te otkup i prodaja tako proizvedene električne energije regulirani su Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu električne energije i posebnim podzakonskim aktima.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije potencijalni proizvođač treba poduzeti sljedeće:
 • upis pravne/fizičke osobe u sudski/obrtni registar,
 • ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije koju izdaje HERA (za proizvodne objekte snage >= 1 MW),
 • sklapanje ugovora o korištenju mreže s HOPS-om i/ili HEP-ODS-om,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E,
 • sklapanje ugovora o energiji uravnoteženja s HOPS-om,
 • sklapanje sporazuma s HROTE-om o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije,
 • u slučaju izvoza:
  • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
  • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (dodjelu organizira i provodi HOPS).
0

Trgovci

Trgovac je energetski subjekt koji kupuje i prodaje energiju, za što mora posjedovati odgovarajuću dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti.

Trgovac može kupiti električnu energiju od proizvođača, opskrbljivača ili drugog trgovca.

Kupljenu električnu energiju trgovac može prodati:
 • opskrbljivaču,
 • drugom trgovcu,
 • Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava za usluge sustava, za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava,
 • HEP-Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije potencijalni trgovac treba poduzeti sljedeće:
 • ishođenje odgovarajuće dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje HERA,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E,
 • sklapanje ugovora o energiji uravnoteženja s HOPS-om,
 • sklapanje sporazuma s HROTE-om o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije,
 • u slučaju uvoza ili izvoza:
  • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
  • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (dodjelu organizira i provodi HOPS).
0

Opskrbljivači

Opskrbljivač je energetski subjekt s dozvolom za obavljanje djelatnosti opskrbe električnom energijom.

Opskrbljivač može kupiti električnu energiju od proizvođača, trgovca ili drugog opskrbljivača.

Kupljenu električnu energiju opskrbljivač može prodati:
 • povlaštenom kupcu sukladno ugovoru o opskrbi (opskrbljivač povlaštenih kupaca),
 • tarifnom kupcu prema reguliranim odnosima (opskrbljivač tarifnih kupaca),
 • drugom opskrbljivaču,
 • Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži i za uravnoteženje sustava,
 • HEP-Operatoru distribucijskog sustava za usluge u distribucijskoj mreži i za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Svaki opskrbljivač obvezan je preuzeti minimalni udjel električne energije od proizvođača koji se nalazi u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Obvezatni minimalni udjel uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Za sudjelovanje na tržištu električne energije potencijalni opskrbljivač treba poduzeti sljedeće:
 • upis pravne/fizičke osobe u sudski/obrtni registar,
 • ishođenje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom koju izdaje HERA,
 • ishođenje EIC oznake u uredu za izdavanje EIC oznaka ovlaštenom od ENTSO-E,
 • sklapanje ugovora o opskrbi s povlaštenim kupcem,
 • u slučaju kada kupac mijenja opskrbljivača:
  • pokretanje postupka promjene opskrbljivača (propisano Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom, NN 14/06),
 • sklapanje ugovora o energiji uravnoteženja s HOPS-om,
 • sklapanje sporazuma s HROTE-om o reguliranju međusobnih odnosa na tržištu električne energije,
 • sklapanje ugovora s HROTE-om radi reguliranja međusobnih obveza u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
 • u slučaju uvoza ili izvoza:
  • podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta HOPS-u,
  • sudjelovanje u dodjeli prekograničnih prijenosnih kapaciteta (dodjelu organizira i provodi HOPS).

Popis opskrbljivača 0

Povlašteni kupci

Pojam kupac odnosi se na krajnjeg kupca električne energije. U Hrvatskoj postoje dvije kategorije kupaca: povlašteni i tarifni kupci. Kupac se opskrbljuje električnom energijom isključivo preko svog opskrbljivača.

Temeljem Zakona o tržištu električne energije svi kupci električne energije u Hrvatskoj stekli su status povlaštenog kupca od 1. srpnja 2008. godine. Status povlaštenog kupca daje pravo kupcu da odabere svog opskrbljivača i s njim ugovara cijenu električne energije. Ukupnu cijenu električne energije za povlaštene kupce čine sljedeće sastavnice:
 • cijena električne energije ugovorena s opskrbljivačem,
 • naknada za korištenje prijenosne mreže i/ili naknada za korištenje distribucijske mreže,
 • naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije,
 • ostale naknade definirane Zakonom o energiji ili posebnim zakonom (npr. naknada za naslijeđene troškove ako su ti troškovi odobreni).

Kupac iz kategorije kućanstvo koji ne želi koristiti pravo povlaštenog kupca ili ne uspije pronaći opskrbljivača, ima pravo na opskrbu električnom energijom od opskrbljivača tarifnih kupaca. 0

Ova internetska stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima pročitajte ovdje. Klikom za nastavak korištenja ove stranice ili klikom na gumb „Slažem se“ pristajete na naše korištenje kolačića.

Slažem se Ne slažem se
Vrh