O nama

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) s radom je započeo 4. travnja 2005. godine. HROTE obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije i tržišta plina kao javnu uslugu, pod nadzorom Hrvatske energetske regulatorne agencije. Također, temeljne djelatnosti tvrtke su i poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz.

Osnovne zadaće tvrtke na tržištu električne energije su:
 • donošenje Pravila djelovanja tržišta električne energije (Tržišna pravila),
 • vođenje evidencije subjekata na tržištu električne energije,
 • evidentiranje ugovornih obveza između subjekata na tržištu električne energije,
 • izrada tržišnog plana za dan unaprijed,
 • obračun električne energije uravnoteženja,
 • analiziranje tržišta električne energije i predlaganje mjera za njegovo unaprjeđenje.

Osnovne zadaće tvrtke na tržištu plina su:
 • organiziranje tržišta plina u skladu s Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina,
 • vođenje registra voditelja bilančnih skupina,
 • evidentiranje ugovornih odnosa s voditeljima bilančnih skupina,
 • organiziranje tržišta energije uravnoteženja,
 • analiziranje tržišta plina i predlaganje mjera za njegovo unapređenje.

Osnovne zadaće tvrtke u sustavima poticanja su:
 • sklapanje ugovora s povlaštenim proizvođačima koji imaju pravo na poticajnu cijenu,
 • sklapanje ugovora sa svim opskrbljivačima radi preuzimanja minimalnog udjela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora električne energije i kogeneracije (OIEiK),
 • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje iz OIEiK od svih opskrbljivača na tržištu električne energije,
 • obračun i raspodjela novčanih sredstava na temelju sklopljenih ugovora,
 • prikupljanje naknade za poticanje proizvodnje biogoriva za prijevoz od distributera koji stavlja na tržište dizelsko gorivo ili motorni benzin za pogon motornih vozila ili brodova,
 • isplata poticaja povlaštenom proizvođaču biogoriva.