Preskočite na glavni sadržaj

Turbine

MikroturbineMikroturbine predstavljaju novu vrstu plinskih turbina, a njihova komercijalna primjena započela je 1998. godine. Kao distribuiranom izvoru energije, snaga mikroturbina je u rasponu od 25 do 500 kW. Uz iskorištavanje otpadne topline mogu se koristiti kao CHP tehnologija, čime se postiže energetska učinkovitost veća od 80 posto. Mikroturbine imaju široku primjenu u industriji i za komercijalnu uporabu. Budući da su veličine hladnjaka, ne zahtijevaju veliki prostor. Kao gorivo, osim fosilnih goriva, mogu koristiti i bioplin ili deponijski plin, što objedinjava korištenje obnovljivih izvora energije i tehnologiju kogeneracije.
 


Mikroturbine imaju brojne prednosti u odnosu na ostale tehnologije male snage, uključujući mogućnost pouzdanog napajanja, korištenje na udaljenim lokacijama i u vrijeme vršnog opterećenja. Ostale prednosti su jednostavnije održavanje, dulji životni vijek trajanja, relativno niska emisija buke, veća učinkovitost, manje emisije stakleničkih plinova te brzi start.

Osnovni nedostaci mikroturbina, u trenutačnoj fazi razvoja, su relativno skromno iskustvo u njihovom korištenju, te veći troškovi u odnosu na plinske motore, što bi se smanjilo njihovom širom komercijalnom uporabom.

Parne turbine
Parne turbine su kao CHP tehnologija u uporabi širom SAD-a i Europe. U tu svrhu razvijen je osobiti dizajn koji povećava učinkovitost pare. Za gorivo se mogu koristiti fosilna goriva kao ugljen, nafta i prirodni plin ili, pak, drvo i gradski otpad kao obnovljivi izvori energije. U svrhu široke uporabe, različitih potreba i obilježja postoji ponuda parnih turbina različitog dizajna, snage veće od 50 kW.
 

U konvencionalnim parnim elektranama visokotlačna para ekspandira u parnoj turbini i kao niskotlačna para odlazi u kondenzator. Kada se parne turbine koriste kao CHP tehnologija , para se može koristiti izravno za potrebe procesa u industriji ili se može preko izmjenjivača topline dalje koristiti za grijanje u kućanstvima.

Plinske turbinePlinske turbine su ekonomski isplativa CHP tehnologija za industriju i komercijalni sektor potrošnje, snage u rasponu od 1 do 20 MW.
 

"Odbačena" toplina iz plinske turbine može se dalje koristiti za dobivanje pare za dodatnu parnu turbinu. Ovakav sustav zove se kombinirani ciklus turbina (Combined Cycle Combustion Turbine ili CCCT), jer dva odvojena procesa ili ciklusa koriste isto gorivo preko primarne turbine.
 

Osobito su popularizirane u SAD-u za gradsko grijanje, jer se njihova visokokvalitetna toplina može koristiti za većinu srednjetlačnih parnih sustava. Imaju široku primjenu u proizvodnji električne i toplinske energije, te pare za industriju, bolnice, sveučilišta.

U usporedbi s, primjerice, motorima s unutrašnjim sagorijevanjem prednosti plinskih turbina su manje potrebe za održavanjem, manji troškovi održavanja te manja težina i volumen. Nedostaci su buka i emisije stakleničkih plinova, ali ipak niže nego kod motora s unutrašnjim sagorijevanjem.

This website uses cookies to provide better user experience and functionality. You can set cookie settings in your web browser. Read more about the cookies here. With click to continue using this site or by clicking the „I agree“ button you agree to use our cookies.

I agree I disagree
Vrh